Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #12 →  Back

ArticleName Some results of improvement of technological processes of production of spongy titanium
ArticleAuthor Kirin Yu. P., Bekker V. F., Zatonskii A. V.
ArticleAuthorData Bekker V. F., e-mail: bekker@bf.pstu.ac.ru
Abstract The current state of technological processes and control systems of production of the spongy titanium is analysed. The approach to the decision of a problem of reproduction and intensification of processes of reduction and vacuum separation of the spongy titanium, based on optimum control of processes is offered. Specified requirements to systems of optimum control are formulated. The methodology of construction of systems of optimum control of technological processes is considered. The conception of improvement of process of production of the spongy titanium with application of systems of optimum control by reduction and vacuum separation is presented.
keywords Spongy titanium, magnesium, reduction, vacuum separation, system of optimum control of process, mathematical model.
References 1. Tarasov A. V. Metallurgiya titana. – M. : IKTs “Akademkniga”, 2003. – 328 p.
2. Ogertsov S. V., Reznichenko V. A., Dedkov A. I. at al. // Titan i ego splavy – M. : Izd-vo AN USSR, 1962. Iss. 8. p. 145-152.
3. Malyshin V. M. Issledovanie optimal'nykh usloviy polucheniya gubchatogo titana magnietermicheskim sposobom : avtoref. dis. kand. tekhn. nauk – L. : VAMI, 1968. – 23 p.
4. Kuk M., Uortman F. // Titan – M. : Izd-vo inostr. lit., 1954. Iss. 3. P. 69-82.
5. Kushkin B. N. Issledovanie protsessa ochistki magnietermicheskoy titanovoy gubki metodom vakuumnoy sepatatsii : avtoref. dis. kand. tekhn. nauk. – Sverdlovsk : UPI, 1966. – 19 p.
6. Kirina Yu. P., Zatonskiy A. V., Bekker V. F. at al. // Matematicheskie metody v tekhnike I tekhnologiyakh – MMTT-14 : sb. tr. 14-th Mezhdunar. nauchn. konf. - Smolensk : SF MEI, 2001. V. 2. P. 89-91.
7. Kirina Yu. P., Zatonskiy A. V., Bekker V. F., Kraev S. L. // Problemy upravleniya. 2008. № 4. P. 71-77.
8. Kampe-Nemm A. A. Avtomaticheskoe dvukhpozitsionnoe regulirovanie. – M. : Nauka, 1967. – 160 p.
9. Kirina Yu. P., Zatonskiy A. V., Bekker V. F., Bil'fel'l N. V. // Matematicheskie metody v tekhnike I tekhnologiyakh – MMTT-19 : sb. tr. 19-y Mezhdunar. nauchn. konf. - Voronezh : VGTA, 2006. V. 6. P. 121-123.
10. Kirina Yu. P., Zatonskiy A. V., Bekker V. F., Bil'fel'd N. V. // Matematicheskie metody v tekhnike i tekhnologiyakh – MMTT-18 : sb. tr. 18-y Mezhdunar. nauchn. konf. - Kazan' : KGTU, 2005. V. 10. P. 84-86.
11. Zakharevich A. A., Berdnikova L. M., Aleksandrovskiy S. V. at al. // Tsvetnye metally. 1985. № 7. P. 48-50.
12. Ogurtsov S. V., Putin A. A., Putina O. A. //The 9th World Conference on Titanium. 7–11 June 1999, Sant-Petersburg, Russia. — Sant-Petersburg, 1999. P. 1480.
13. Iodoko E. A. // Izv. AN USSR. Metally. 1977. № 4. P. 30-35.
14. Noskov N. A., Zakharevich A. A., Aleksandrovskiy S. V. // Tsveynaya metallurgiya. 1992. № 9. P. 16-18.
15. Kirin Yu. P. // Nauka v reshenii problem Verkhnekamskogo promyshlennogo regiona : sb. nauch. tr. – Berezniki : BF PGTU, 1998. Iss. 1. P. 35-40.
16. Bil'fel'd N. V., Bekker V. F., Kirina Yu. P. // Ibid. P. 128-137.
17. Kurbatov V. L. Issledovanie protsessa vakuum-termicheskoy otgonki khloridov magniya I kaliya iz kapilyarno-poristykh materialov : avtoref. dis. kand. tekhn. nauk. – M. : MISiS, 1970. – 29 p.
18. Kirin Yu. P., Zatonskiy A. V., Bekker V. F., Bil'fel'd N. V. // Titan. 2003. № 2 (13). P. 11-16.
19. Kirin Yu. P., Bekker V. F., Zatonskiy A. V. Sovmestnoe proektirovanie tekhnologii I sistemy upravleniya vakuumnoy separatsiey gubcharogo titana. – Perm' : PGTU, 2008. – 124 p.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back