Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #12 →  Back

ArticleName Application of fluoro-carbonic phase for selective extraction of heavy and radioactive metals from water solutions on the nickel and thorium example
ArticleAuthor Bordunov S. V., Bordunov V. V.
ArticleAuthorData Bordunov S. V., Bordunov V. V.
Abstract Results of researches on quantitative extraction of precious and radioactive metals from a water phase in perfluoro-spirits are resulted. The optimum balance of water and fluoro-carbonic phases, providing full extraction of feet of complex is established. Application of rundown of perfluoro-spirits and filtration through fibres from thermoplastics is offered for separation of feet of complex.
keywords Heavy metals, thorium, perfluorospirt-telomer, selective extraction, fibrous material, benzosulphinate sodium, extraction.
References 1. Uspekhi khimii I tekhnologii reskozemel'nykh elementov / pod red. L. M. Ayringa. – M. : Metallurgiya, 1969. V. 24. P. 145-190.
2. Khlornaya metallurgiya redkikh metallov : nauch. tr. / Giredmet. – M. : Metallurgiya, 1969. V. 24. P. 145-190.
3. Skrylev L. D., Perlova Sh. V., Sazonova V. F. // Zhurn. prikl. khimii. 1993. V. 66, № 5. P. 1170-1173.
4. Pat. 2010012 Russia. Sposob ochistki stochnykh vod ot nikelya. / Bordunov V., Sobolev I. i dr. ; opubl. 30.03.94. Bul. № 6.
5. Bordunov V. V., Ospishchev Yu. A. at al. Bezotkhodnye processy ochistki v mashinostrotnii. P. 2. Printsipy sozdaniya bezotkhodnykh protsessov – Preprint TNTs SO AN USSR. 1989. № 43.
6. Ftor i ego soedineniya / pod red. Dzh. Saymonsa – M. : Izd-vo inostr. Lit-ry, 1956. V. 2.
7. Novoe v tekhnologii soedineniy ftora. – M. : Mir, 1984.
8. Pat. 5114496 USA. Sposob ochistki poverkhnosti i ustroystvo dlya ego osushchestvleniya / Bordunov V., Sobolev I. at al. ; opubl. 19.05.92.
9. Bordunov V. V., Bordunov S. V. at al. // Kompleksnaya pererabotka rudnogo I tekhnogennogo syr'ya, soderzhashchego tsvetnye i dragotsennye metally : XVI Mezhd. Chernyavskoe soveshch. Po khimii, analizu i tekhnologii platinovykh metallov – Ekaterinburg, 21-25 oct. 1996. P. 121.
10. Bordinov V. V., Bordunov S. V., Leonenko V. V. // Ekologiya i promyshlennost' Rossii. 2005. August. P. 8-11.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back