Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #12 →  Back

ArticleName Semiproduction experimental plant for extraction of connections of rare-earth metals from industrial solutions
ArticleAuthor Cheremisina O. V.
ArticleAuthorData Cheremisina O. V., phone: (812) 328-84-09
Abstract Semiproduction experimental plant on extraction of phosphates and fluorides of rare-earth metals is offered on the basis of the spent laboratory researches and semiindustrial tests at OJSC «Balakovsky chemical plant» on crystallisation of phosphates of rare-earth metals from industrial technological solutions. Process flow diagram of installation on their extraction is developed for crystallization process stage of rare-earth metals. The columnar crystallizer is developed, its description and the design is resulted.
keywords Apatite concentrate, rare-earth elements, crystallization, kinetic constant, energy of activation, solution of phosphoric acid, extraction.
References 1. Lebedev V. N., Lokshin E. P., Masloboev V. A. at al. // Tsvetnye metally. 1997. № 8. P. 46-51.
2. Abashkina T. F., Kazak V. G., Mel'nikov N. S. // Khim. prom-st'. 1977. № 42. P. 902-904.
3. Pobedonostsev V. A. // Analiz redkozemel'nogo syr'ya Kol'skogo poluostrova i produktov ego pererabotki – Apatity : Izd-vo AN USSR, 1987. P. 52-59.
4. Naumov A. V. // Tsvetnaya metallurgiya. 2008. № 2. P. 8-18.
5. Masloboev V. A., Smirnova I. P., Belokoksov V. I., Popova L. A. // Fiziko-khimicheskie I tekhnologicheskie issledovaniya pererabotki mineral'nogo syr'ya. – Apatity : Kol'skiy filial AN USSR, 1989. P. 59-63.
6. Masloboev V. A., Lebedev V. N. Redkozemel'noe syr'e Kol'skogo poluostrova I problemy ego kompleksnoy pererabotki – Apatity : KNTs AN USSR, 1991. P. 10, 151.
7. A. s. 1641775 USSR, MKI S 01 F 17/00. Sposob vydeleniya fosfatov redkozemel'nykh elementov iz fosfornoy kisloty / D. E. Chirkst, I. A. Dibrov, K. N. Chaliyan at al. ; zayavl. 03.10.88 ; opubl. 15.04.91, Bul. № 14.
8. Dibrov I. A., Chirkst D. E., Cheremisina O. V. // Zhurn. prikl. khimii. 1999. V. 72, № 2. P. 179-184.
9. Chirkst D. E., Chaliyan K. N., Cheremisina O. V. // Ibid. 1993. V. 66, № 9. P. 1927-1933.
10. Cheremisina O. V. Razrabotka I fiziko-khimicheskoe obosnovanie gidrometallurgicheskogo peredela vydeleniya redkozemel'nykh metallov v skheme pererabotki kol'skikh apatitov : avtoref. Dis. kand. Tekhn. Nauk / RITs SPGGI. – St. Peterburg, 1999 – 21 p.
11. Chirkst D. E., Melikhov I. V., Dibrov I. A., Cheremisina O. V. // Zhurn. prikl. khimii. 1990. V. 63, № 9. P. 2044-2047.
12. Savvin S. B. Arsenazo (III). – M. : Atomizdat, 1966. – 175 p.
13. GOST 23862.35-79. Redkozemel'nye metally i ikh okisi. Metody opredeleniya sery, tsinka, tseriya i evropiya. – Vved. 01.01.1981 (izmenenie № 1 — april 1981, izmenenie № 2 – may 1990).
14. Chirkst D. E., Dibrov I. A., Cheremisina O. V. // Zhurn. Fiz. khimii. 1991. V. 65, № 8. P. 2180-2183.
15. Melikhov I. V., Chirkst D. E., Dibrov I. A. at al. // Zhurn. prikl. khimii. 1990. V. 63, № 9. P. 1971-1976.
16. Dibrov I. A., Chirkst D. E., Cheremisina O. V. // Ibid. 1999. V. 72, № 5. P. 739-744.
17. Chirkst D. E., Melikhov I. V., Cheremisina O. V. // Ibid. 1991. V. 64, № 12. P. 2576-2581.
18. Pul'satsionnaya apparatura. Pul'satsionnye kolonny. Al'bom konstruktsiy. Iss. 2. – M. : Energoizdat, 1981. – 30 p.
19. Pul'satsionnaya apparatura I pul'satsionnye sistemy. Ekstraktsionnoe I sorbtsionnoe oborudovanie / pod red. S. M. Karpacheva. – M. : Atomizdat, 1979. P. 3-19.
20. A. s. 1656832 USSR, MKI S 01 F 17/00. Sposob izvlecheniya ftoridov redkozemel'nykh elementov / I. A. Dibrov, D. E. Chirkst, P. S. Vladimirov at al. ; opubl. 15.02.91.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back