Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #4 →  Back

BENEFICIATION
ArticleName Chalcopyrite and bornite flotation in Hallimond tube
DOI 10.17580/tsm.2016.04.01
ArticleAuthor Sherembaeva R. T., Omarova N. K., Akimbekova B. B., Mukhtar A. A.
ArticleAuthorData

Karaganda State Technical University, Republic of Kazakhstan:

R. T. Sherembaeva, Senior Lecturer, e-mail: rimkesh_62@mail.ru
N. K. Omarova, Assistant Professor
B. B. Akimbekova, Assistant Professor

 

Subsidiary of Zh. Abishev Chemical-Metallurgical Institute, Republic of Kazakhstan:
A. A. Mukhtar, Head of Ore-Dressing Laboratory

Abstract

Laboratory investigations with definition of hydrophobic behavior of the surface of copper-sulfide minerals of bornite and chalcopyrite were carried out by differential-thermal analysis. IR spectrums of these mineral samples were investigated before and after experiments. Mineral hydrophobic behavior was investigated by differential-thermal analysis. Mineral samples (chalcopyrite and bornite), processed at the room temperature by reagents (water, butyl xanthate, anabasinium-O,O-dimethylthiophosphate, N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemicarbazide) were taken for investigations. The best indicators of reagent adsorption on mineral surface may be defined by the type of infrared radiation absorption by copper sulfide minerals. Chalcopyrite surface processing by reagents (anabasinium-O,O-dimethylthiophosphate and N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemicarbazide) defined the hydrogen bond weakening and adsorbed moisture evaporation. Processed chalcopyrite has such effect with lower temperature, in contrast to the experiments with the minerals, which were not processed by reagent. This corresponds about the increasing of hydrophobic behavior of chalcopyrite surface, in comparison with bornite. Nonfrothing flotation of monomineral fraction of sulfide minerals was investigated in Hallimond tube. Butyl xanthate, anabasinium-O,Odimethylthiophosphate and N-morpholinylvinegar acid N-phenylthiosemicarbazide were applied as flotation reagents. Monomineral fractions of bornite and chalcopyrite (coarseness is –0.074 mm; mass is 0.5 g) were investigated.

keywords Reagents, collector, foaming agent, Hallimond tube, differentialthermal analysis method, IR-spectroscopy, bornite, chalcopyrite, extraction
References

1. Abramov A. A. Flotatsionnye metody obogashcheniya (Flotation concentration methods). Moscow : Nedra, 2008. 710 p.
2. Ibraev M. K., Gazaliev A. M., Sherembaeva R. T., Ibataev Zh. A., Akimbe kova B. B., Omarova N. K. et al. Sposob flotatsii sulfidnykh mednykh rud (Sulfide copper ore flotation method). Patent RK, No. 27874, IPC B 03 D 1/02. Published: Decenber 25, 2013.
3. Kozin V. Z. Issledovanie rud na obogatimost (Ore dressability investigation). Ekaterinburg, 2008. 350 p.
4. Algebraistova N. K. Issledovanie rud na obogatimost: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsialnosti “Obogashchenie poleznykh iskopaemykh” (Ore dressability investigation: tutorial for the students specialized in mineral dressing). Krasnoyarsk : Siberian Federal University, 2009. 123 p.
5. Omarova N. K., Akimbekova B. B., Sherembaeva R. T. Obogashchenie medno-tsinkovykh rud (Copper-zinc ores dressing). Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya : trudy (International scientific conference: proceedings). Karaganda, 2012. pp. 263–265.
6. Omarova N. K., Sherembaeva R. T., Akimbekova B. B. Bespennaya flotatsiya sulfidnykh mineralov medi (Nonfrothing flotation of copper sulfide minerals). Sbornik nauchnykh trudov po materialam I Mezhdunarodnoy nauchnoprakticheskoy konferentsii 25–26 iyunya 2014. Antaliya – Tambov (Collection of scientific proceedings of the materials of the I International scientificpractical conference (June, 25–26 2014, Antaliya – Tambov)). pp. 73–81.
7. Omarova N. K., Sherembaeva R. T., Akimbekova B. B. Monopuzyrkovaya flotatsiya sulfidnykh mednykh mineralov (Single-bubble flotation of sulfide copper minerals). Trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy кonferentsii (Proceedings of International scientific-practical conference). Karaganda, 2014. Part. 2. pp. 354–356.
8. Ignatkina V. A., Bocharov V. A., Dyachkov F. G. Issledovanie sobiratelnykh svoystv diizobutilovogo ditiofosfinata pri flotatsii sulfidnykh mineralov iz kolchedannykh rud (Collecting properties of diisobutyl dithiophosphinate in sulfide minerals flotation from sulfide ore). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2013. No. 5. pp. 138–146.
9. Karimian A., Rezaei B., Masoumi A. The effect of mixed collectors in the rougher flotation of sungun copper. Life Science Journal. 2013. No. 10. pp. 268–272.
10. Otrozhdennova L. A., Akkerman Yu. E., Kuchaev V. A., Aksenova G. Ya., Zavarina R. I. Razrabotka tekhnologii obogashcheniya sulfidnoy mednoy rudy Zapadnogo uchastka mestorozhdeniya Nurkazgan (The Nurkazgan deposit West area sulfide copper ore processing technology development). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2012. No. 6. pp. 18–22.
11. Kondratev C. A. Otsenka flotatsionnoy aktivnosti reagentov-sobirateley (Estimation of reagents-collectors flotation activity). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2010. No. 4. pp. 24–30.
12. Kazuo Nakamoto. IK-spektry kombinatsionnogo rasseyaniya neorganicheskikh i koordinatsionnykh soedineniy : monografiya (Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds). Translated from English: L. V. Khristen ko. Under the editorship of Yu. A. Pentin. Moscow : Mir, 1991. 536 p.
13. Nooshabadi А. J., Rao K. H. Formation of hydrogen peroxide by sulphide minerals. Hydrometallurgy. 2014. No. 141. pp. 82–88.
14. Lui G., Zhong H., Dai T. Investigation of the selectivity of ethoxyicarbonyl thionocarbamates during the flotation of copper sulfides. Mineral and Metallurgical Proceedings. 2008. Vol. 25, No. 1. pp. 19–24.
15. Pan Lei, Jung Sunghwan, Yoon Rol-Hoan. A fundamental study on the role of collector in the kinetics of bubble-particle interaction. International Journal of Mineral Processing. 2012. Vol. 106–109. pp. 37–41.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back