Journals →  Tsvetnye Metally →  2014 →  #1 →  Back

METAL PROCESSING
ArticleName Al – Mg – Sc systems for welded and brazed constructions
ArticleAuthor Filatov Yu. A.
ArticleAuthorData

“All-Russia Institute of Light Alloys” JSC, Moscow, Russia:

Yu. A. Filatov, Chief Researcher, e-mail: info@oaovils.ru

Abstract

Strength of aluminium alloys of Al – Mg – Sc system is considerably higher than strength of Al – Mg alloys with the same content of Mg, saving their basic advantages, such as: good weldability, high corrosion resistance and absence of necessity in reinforcing heat treatment. There is described the mechanism of hardening of Al – Mg system alloys during their scandium alloying. There are considered the following types of Al – Mg – Sc alloys:
— high-alloy type, containing >4% of Mg (01570, 1570С and 1545К grades);
— low-alloy type, with addition of <4% of Mg (01523, 01515, 01513, 01511 and 01411 grades).

Mechanical properties of sheets and plates, made of high Al – Mg – Sc system alloys, are given together with characteristics of sheets' weldability, and structure and properties of basic metal and welded joints. There is shown the possibility of obtaining of welded joints, which are practically equally strength to annealed basic metal. There are given the examples of possible application of high Al – Mg – Sc alloys both in high-strength hermetical welded constructions (space vehicle frame, fuel tanks, containers for transportation of liquefied natural gas) and in load-bearing welded construction, intended for working in adverse climatic conditions and in distant Far North regions. There is shown the possibility of usage of low Al – Mg – Sc system alloys for production of the following constructions:
– welded constructions with high corrosion and radiation resistance;
– heat-conducting welded constructions with increased strength;
– brazed constructions, obtained by methods of high-temperature vacuum soldering.

keywords Al — Mg — Sc system, high alloys, low alloys, mechanical properties, welded constructions, brazed constructions, areas of application
References

1. Kondrateva N. B., Gorokhov V. P., Molodchinina S. P. Struktura i svoystva listov. Splavy Al — Mg (Structure and properties of sheets. Al – Mg alloys). Struktura i svoystva polufabrikatov iz alyuminie vykh splavov : spravochnik, vtoroe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe (Structure and properties of semi-finished products, made of aluminium alloys : reference book, second edition, revised and enlarged). Moscow : Metallurgiya, 1984. pp. 78–90.
2. Balakhontsev G. A., Romanova O. A., Teleshov V. V. Struktura i svoystva goryachekatanykh plit (Structure and properties of hotrolled plates). Struktura i svoystva polufabrikatov iz alyuminievykh splavov : spravochnik, vtoroe izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe (Structure and properties of semi-finished products made of aluminium alloys : reference book, second edition, revised and enlarged). Moscow : Metallurgiya, 1984. pp. 165–192.
3. Drits M. E., Toropova L. S., Bykov Yu. G., Elagin V. I., Filatov Yu. A. Struktura i svoystva splavov Al – Sc i Al — Mg — Sc (Structure and properties of Al – Sc and Al – Mg – Sc alloys). Metallurgiya i metallovedenie tsvetnykh splavov (Metallurgy and physical metallurgy of non-ferrous alloys). Moscow : Nauka, 1982. pp. 213–223.
4. Elagin V. I., Zakharov V. V., Rostova T. D., Filatov Yu. A. Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys. 1991. No. 12. pp. 21–28.
5. Elagin V. I. Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys. 2004. No. 3. pp. 6–29.
6. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. Metallurgiya mashinostroeniya — Metallurgy of Mechanical Engineering. 2005. No. 4. pp. 10–15.

7. Elagin V. I., Zakharov V. V., Filatov Yu. A. et al. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2081934. Applied: July 13, 1995. Published: June 20, 1997.
8. Filatov Yu. A., Davydov V. G., Elagin V. I. et al. Konstruktsionnyy deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Structural deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2233345. Applied: January 13, 2003. Published: July 27, 2004.
9. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. Kriogennyy deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Cryogenic deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2343218. Applied: April 06, 2007. Published: January 10, 2009.
10. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2082809. Applied: July 25, 1995. Published: June 27, 1997.
11. Zolotorevskiy Yu. S., Makarov A. G., Makhmudova N. A. et al. Splav na osnove alyuminiya dlya svarki plavleniem (Aluminiumbased alloy for fusion welding). Patent RF, No. 2082808. Applied: July 13, 1995. Published: June 27, 1997.
12. Ryazantsev V. I., Filatov Yu. A. Zagotovitelnye proizvodstva v mashinostroenii — Procurement productions in mechanical engineering. 2005. No. 8. pp. 8–12.
13. GOST 6996–66. Svarnye soedineniya. Metody opredeleniya mekhanicheskikh svoystv (State Standard 6996–66. Welded joints. Methods of definition of mechanical properties). Introduced: January 01, 1967. Moscow : Publishing House of Standards, 2006.
14. Malinkina T. I., Markachev N. A., Kovtun V. A., Bukhanova N. M. Svarochnoe proizvodstvo – Welding International. 1998. No. 1. pp. 17–20.
15. Ryazantsev V. I., Fedoseev V. A., Matsnev V. N. Tekhnologiya mashinostroeniya — Mechanical Engineering Technology. 2002. No. 2. pp. 28–34.
16. New weight-saving alloys from Aleris for use in modern aircraft construction. АРТ Aluminium News. 2009. Vol. V, Iss. 3, Sept. pp. 1–2.
17. Filatov Yu. A., Zakharov V. V., Panasyugina L. I. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2410458. Applied: October 20, 2009. Published: January 27, 2011.
18. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2384636. Applied: July 21, 2008. Published: March 20, 2010.
19. Filatov Yu. A., Aksenova E. A., Panasyugina L. I. et al. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminiumbased alloy). Patent RF, No. 2416658. Applied: April 20, 2010. Published: April 20, 2011.
20. Filatov Yu. A., Elagin V. I., Zakharov V. V. et al. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminium-based alloy). Patent RF, No. 2384637. Applied: July 21, 2008. Published: March 20, 2010.
21. Pimenov Yu. P., Filatov Yu. A., Konkevich V. Yu. et al. Deformiruemyy termicheski neuprochnyaemyy splav na osnove alyuminiya (Deformed thermally non-hardenable aluminiumbased alloy). Patent RF, No. 2416657. Applied: April 20, 2010. Published: April 20, 2011.
22. Krutikova I. M., Belov A. V., Gerasimov V. N., Kopernik N. V. Tekhnologiya legkikh splavov — Technology of light alloys. 1997. No. 5. pp. 24–27.
23. Altovskiy I. V., Votinov S. N., Dobatkin V. I., Drits M. E., Elagin V. I., Ivanov L. I., Orlov V. V., Platov Yu. M., Toropova L. S., Filatov Yu. A. Perspektivy primeneniya alyuminievykh splavov v kachestve konstruktsionnykh materialov dlya termoyadernykh reaktorov (Prospects of application of aluminium alloys as construction materials for thermonuclear reactors). Konstruktsionnye materialy dlya reaktorov termoyadernogo sinteza (Constitution materials for reactors of thermonuclear synthesis). Moscow : Nauka, 1983. pp. 40–48.
24. Spravochnik po alyuminievym splavam (Aluminium alloys' reference book). Under the editorship of V. I. Elagin. All-Russia Institute of Light Alloys, 1978. 132 p.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back