Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #11 →  Back

ArticleName Photometric and complexometric determination of beryllium (II) in alloys and sewage
ArticleAuthor Kozlova L. M., Chernova R. K., Selifonova E. I.
ArticleAuthorData Kozlova L. M., KozlovaLM@yandex.ru
Abstract Interaction of Be (II) with chromeazurol S (in absence and presence of ionic-free surface-active materials) and with aspartic acid is studied. The quantity of forming complexes and their composition is established. Sensitive, express, accessible photometric, complexometric and test methods for determination of Be (II) in alloys and sewage are developed on the basis of the spent researches.
keywords Photometric determination, beryllium, sewage, test methods, sensitivity.
References 1. Novoselova A. V., Batsanova L. R. Analiticheskaya khimiya berilliya. – M. : Nauka, 1966. – 356 p.
2. Berilliy : spravochnik / pod red. A. I. Burnazina. – M., 1980.
3. Ganjali M. R., Norouzi P., Dinarvand R. и др. // Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63, № 7. С. 749–755.
4. GOST 3240.21-76. Splavy magnievye. Metod opredeleniya berilliya. – Vved. 1978-01-01.
5. GOST 11739.3-99. Splavy alyuminievye, liteynye i deformiruemye. Metody opredeleniya berilliya. – Vved. 2000-09-01.
6. Umland F., Yansen A., Tirig D., Vyunsh G. Kompleksnye soedineniya v analiticheskoy khimii. – M. : Mir, 1975. – 509 p.
7. Chernova R. K., Kozlova L. M., Myznikova I. V., Moiseykina N. A. // Izv. vuzov. khimiya i khim. tekhnologiya. 2004. № 3. P. 96-101.
8. Amelin V. G., Gan'kova O. B. // Zhurn. analit. khimii. 2007. V. 62, № 3. P. 318-323.
9. Amelin V. G., Chernova O. B. // Ibid. 2008. V. 63, № 8. P. 873-879.
10. Luk'yanova V. F., Lukin A. M., Knyazeva E. M., Kalinina I. D. // Ibid. 1963. V. 18, № 5. P. 562-566.
11. Lukin A. M., Zavarikhina G. B. // Ibid. 1956. V. 11, № 4. P. 393-397.
12. Pat. 256612 Russia. Sposob polucheniya kserogelya kremnievoy kisloty, modifitsirovannogo khromazuralom S / Chernova R. K., Kozlova L. M., Myznikova I. V. ; opubl. 20.07.2005.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back