Journals →  Tsvetnye Metally →  2009 →  #9 →  Back

Pyrometallurgy
ArticleName Industrial tests of various reducing agents in tube-type furnaces of the plant “Severonickel”
ArticleAuthor Seregin P. S.
ArticleAuthorData Seregin P. S., phone: (812)335-31-00(41-92)
Abstract The scientific-research works conducted at the plant “Severonickel” since 2000 till 2006 are described. They have led to development of the new technology for reception of active fraction of nickel powder of tube-type furnaces. Metallization of nickel powder is raised up to 95–97% ; cementation activity rises more than to 80%, the expense of fuel oil for heating of tube-type furnaces and the electric power on the following anode smelting is considerably reduced.
keywords Tube-type furnaces, nickel powder, metallization, cementation activity, fuel oil expense, reducing mode, solid reducing agent.
References 1. Seregin P. S., Tolstyh A. N., Tsemekhman L. Sh. // Tsvetnye metally. 2002. N 12. P. 19-22.
2. Tolstyh A. N., Seregin P. S., Miroevskiy G. P. et al. // Tez. dokl. konf. «Metallurgicheskie tekhnologii i ekologia». RESTEK «Metallurgia 2000». — М., 13–16 iyunya 2000. С. 8.
3. Tolstyh A. N., Miroevskiy G. P., Popov I. O. et al. // Zhurn. prikl.khimii. 2000. T. 73. Vyp. 11. P. 1781-1785.
4. Seregin P. S., Tolstyh A. N., Tsemekhman L. Sh., Korotkova O. V. // Metallurgia tsvetnyh I redkih metallov. mater. II Mezhdunar. konf. - Krasnoyarsk : IHHT SO RAN, 2003. T. 2 P. 239.
5. Seregin P. S. Promyshlennye ispytaniya podachi mazuta v kachestve vosstanovitelyu v trubchatye pechi kombinata «Severonikel» — ООО «Institut Gipronikel». — SPb., 2009. — 9 p. — Dep. v VINITI. 13.04.09. N 205–V2009.
6. Seregin P. S. Promishlennie ispitaniya slabospekayushchegosya uglya Kuznetskogo ugolnogo basseyna v kachestve vosstanovitelya na trubchatyh pechakh kombinata «Severonikel» — ООО «Institut Gipronikel». — SPb., 2009. — 23 p. - Dep.v VINITI . 13.04.09. N 206–V2009.
7. Seregin P. S. Promyshlennye ispytaniya nizkozolnogo uglya Bachatskogo razreza (OAO « Kuzbassrazrezugol»)na trubchatyh pechakh kombinata «Severonikel» — ООО «Institut Gipronikel». — SPb., 2009. — 20 p. - Dep.v VINITI . 13.04.09. N 207–V2009.
8. Seregin P. S. Promyshlennye ispytaniya antratsita (ОАО «Gukovugol») v kachestve vosstanovitelya na trubchatyh pechakh kombinata «Severonikel» — ООО «Institut Gipronikel». — SPb., 2009. — 15 p. - Dep.v VINITI . 13.04.09. N 208–V2009.
9. Seregin P. S. Promyshlennye ispytaniya po otrabotke rezhimov polucheniya aktivnoy fraktsii nikelevogo poroshka v trubchatyh pechakh kombinata «Severonikel» — ООО «Institut Gipronikel». — SPb., 2009. — 13 p. - Dep.v VINITI . 13.04.09. N 209–V2009.
10. Pat. 2359049 RF. Sposob polucheniya aktivnogo nikelevogo poroshka, opubl. 20. 06. 2009.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back