Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #11 →  Back

NOBLE METALS AND ALLOYS
ArticleName Behavior of platinum metals during sulfide copper-nickel raw materials processing
DOI 10.17580/tsm.2016.11.05
ArticleAuthor Tsemekhman L. Sh., Tsymbulov L. B., Pakhomov R. A., Popov V. A.
ArticleAuthorData

LLC “Gipronikel Institute”, Saint Petersburg, Russia:

L. Sh. Tsemekhman, Adviser of Chief Executive Officer
L. B. Tsymbulov, Head of Laboratory of Metallurgy, e-mail: lbcym@mail.ru
R. A. Pakhomov, Junior Researcher of Laboratory of Metallurgy
V. A. Popov, Leading Researcher of Laboratory of Metallurgy

Abstract

Current production and investigation data allow rather correct assessment of nickel, copper, cobalt, iron and sulfur behavior during the pyrometallurgical processing of various copper-nickel concentrates. At the same time, behavior of platinum and noble metals on main pyrometallurgical stages is still insufficiently investigated. There are shown the investigation results of distribution of platinum group metals (such as platinum, palladium, irridium, rhodium and ruthenium) in slag and matte of copper and nickel concentrates, depending on nonferrous metals content in matte. Mixture of copper and nickel concentrates was used for investigations, and its oxidation smelting was held in Tamman
furnace. There was defined the optimal content of copper and nickel in matte, when concentration of platinum group metals in matte is high, and their distribution coefficients have almost no changes (losses with slags are proportional to their content in matte). Thermodynamic model for assessment of distribution and extraction of nickel, copper and platinoids during copper-nickel raw material processing was developed using the software FactSage 6.3.1. This model shows a good convergence with experimental investigations data, which corresponds about its usability for forecast calculations, connected with distribution of non-ferrous and platinum metals between smelting products (slag and matte).

keywords Sulfide ores, copper, nickel, noble metals, platinum group metals, slag, matte, distribution, Chernogorskoe deposit, Vanyukov process
References

1. Poluchenie nikelya, medi, kobalta i platinoidov iz sulfidnykh mednonikelevykh rud Sovetskogo Soyuza (Obtaining of nickel, copper, cobalt and platinoids from sulfide copper-nickel ores in the Soviet Union). Under the editorship of V. F. Fedorov. Moscow : State Scientific and Technical Publishing House of Ferrous and Non-ferrous Metallurgy Literature, 1943. (in Russian)
2. Cole S., Ferron J. A Review of the Beneficiation and Extractive Metallurgy of the Platinum-Group Elements, Highlighting Recent Process Innovations. The Geology, Geochemistry, Mineralogy and Mineral Beneficiation of the Platinum-Group Elements. Ottawa : Geological society of CIM, 2002. pp. 811–841.
3. Omarov S. I., Kozhakhmetov S. M., Omarova N. S., Nitalina V. A., Omarova A. S. Elektroplavka na metallizirovannyy shteyn kak sposob izvlecheniya blagorodnykh metallov iz upornykh zoloto-myshyakovistykh kontsentratov (Electrosmelting on metallized matte as a method of extraction of noble metals from refractory gold-arsenic concentrates). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2004. No. 4. pp. 49–51.
4. Starykh V. B., Ivanova A. F. Obednenie shlakov metodami obogashcheniya na kombinate Severonikel (Slag depletion by concentration methods on Severonickel combine). Byulleten “Tsvetnaya metallurgiya” = Bulletin “Non-ferrous metallurgy”. 1982. No. 13. pp. 24–27.
5. Ertseva L. N. Issledovanie tverdofaznykh prevrashcheniy, proiskhodyashchikh pri nagreve sulfidnogo medno-nikelevogo syrya, i razrabotka na osnove poluchennykh dannykh usovershenstvovannykh tekhnologicheskikh pro tsessov ego pererabotki : avtoreferat dissertatsii ... doktora tekhnicheskikh nauk (Investigation of solid-phase transformations, appearing during the heating of sulfide copper-nickel raw materials, and development on the basis of obtained data of improved technological processes of its processing : thesis of Inauguration of Dissertation … of Doctor of Engineering Sciences). Moscow : Gintsvetmet, 2001.
6. Dosmukhamedov N. K. Poteri medi i blagorodnykh metallov so shlakom pri pererabotke promproduktov i oborotnykh materialov svintsovogo proizvodstva (Losses of copper and noble metals with slag during the processing of lead production middlings and reverts). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2007. No. 12. pp. 45–47.
7. Lobanov V. G., Ageev N. G., Menshchikov V. A., Nabiullin F. M., Nacharov V. B. Plavka gravitatsionnykh kontsentratov na vnutrenniy kollektor (Concentrating Smelting of Gravity Concentrate). Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya = Universities’ Proceedings. Nonferrous Metallurgy. 2015. Special issue. pp. 35–39. DOI: 10.17073/0021-3438-2015-0-35-39
8. Katri Avarmaa, Hannu Johto, Pekka Taskinen. Distribution of Precious Metals (Ag, Au, Pd, Pt, and Rh) Between Copper Matte and Iron Silicate Slag. Metallurgical and Materials Transactions B. 2016. Vol. 47, No. 1. pp. 244–255.
9. Katri Avarmaa, Hugh O’Brien, Hannu Johto, Pekka Taskinen. Equilibrium Distribution of Precious Metals Between Slag and Copper Matte at 1250–1350 °C. Journal of Sustainable Metallurgy. 2016. Vol. 1, No. 3. pp. 216–228.
10. Henao H. M., Yamaguchi K., Ueda S. Distribution of precious metals (Au, Pt, Pd, Rh and Ru) between copper matte and iron-silicate slag at 1573 K. Proceedings of Sohn International Symposium. Vol. 1. Warrendale : TMS, 2006. pp. 723–729.
11. Yamaguchi K. Distribution of platinum and palladium in iron oxide slags equilibrated with molten copper at 1573 K. Proceedings of European Metallurgical Conference EMC. Vol. 1. Clausthal-Zellerfeld, Germany : GDMB, 2011. pp. 171–179.
12. Tsemekhman L. Sh., Fomichev V. B., Ertseva L. N., Kaytmazov N. G., Kozyrev S. M., Maksimov V. I., Shneerson Ya. M., Dyachenko V. T. Atlas mineralnogo syrya, tekhnologicheskikh promyshlennykh produktov i tovarnoy produktsii ZF OAO GMK “Norilskiy nikel” (Atlas of minerals, technological industrial products and marketable products of the Polar Division of Norilsk Nickel MMC). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2010. 336 p.
13. Tsymbulov L. B., Knyazev M. V., Tsemekhman L. Sh. Dvukhzonnaya pech Vanyukova. Perspektivy primeneniya v tsvetnoy metallurgii (Two-phase Vanyukov furnace. Prospects of application in non-ferrous metallurgy). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2009. No. 9. pp. 36–43.
14. Tsymbulov L. B., Knyazev M. V., Tsemekhman L. Sh. et al. Pilot testing of a process treatment of Ni-containing copper concentrate after high-grade matte separation resulting in blister copper production in two-zone Vaniukov furnace. Proceedings of the sixth international Copper-Cobre Conference, The Carlos Diaz Symposium on Pyrometallurgy. Toronto, Ontario, Canada, August 25–30, 2007. Vol. III, Book 1. pp. 397–409.
15. Tsymbulov L. B., Knyazev M. V., Tsemekhman L. Sh., Ryumin A. A., Maksimov D. B. Opytno-promyshlennye ispytaniya tekhnologii briketirovannogo medno-nikelevogo kontsentrata v dvukhzonnoy pechi Vanyukova (Pilot testings of the technology of briquetted copper-nickel concentrate in two-phase Vanyukov furnace). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2008. No. 6. pp. 30–36.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back