Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #11 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Selective reagent regimes of flotation of non-ferrous and noble metal sulfides from refractory sulfide ores
DOI 10.17580/tsm.2016.11.03
ArticleAuthor Ignatkina V. A.
ArticleAuthorData

National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russia:

V. A. Ignatkina, Professor, e-mail: woda@mail.ru

Abstract

This paper shows the analytical review of investigations for selective sulfhydryl collectors' design and their use in reagent modes of finely-ingrained sulfide ore flotation. Combination of strong and weak collectors is the most rational way of increasing of the contrast range of flotability of non-ferrous metal sulfides and iron sulfides. The best flotation indicators for copper-bearing sulfur ores are obtained using buthyl xanthate (a strong collector) with diisoalkyldithiophosphates, and combination of thionocarbamates and dithionphosphates. Industrial testings of reagent mode with mixture of dithiophosphate and (mostly) thionocarbamate and in flotation of copperzinc ore with increased pyrrhotine content (45.8–52.8%) show the higher performance data (in comparison with buthyl xanthate with its bigger consumption). Copper mineral extraction increased due to the decreasing of copper sulfide losses with dump tails and zinc concentrate. Using sulfhydryl collectors on the basis of thionocarbamates and dithiophosphates on polymetallic ore allows the application of the partially bulk-selective flotation scheme, and increasing the non-ferrous metal sulfide content and their extraction in selective concentrates.

This research work was carried out with the support of the grant of Russian Scientific Fund (project No. 14-17-00393).

keywords Flotation, sulfide minerals, sulfhydryl collectors, reagent regimes, operation selectivity, non-ferrous metals, concentrate
References

1. Bocharov V. A., Ignatkina V. A. Tekhnologiya obogashcheniya poleznykh iskopaemykh (Mineral concentration technology). Volume 1. Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2007. 472 p.
2. Izoitko V. M. Tekhnologicheskaya mineralogiya i otsenka rud (Technological mineralogy and assessment of ores). Saint Petersburg : Nauka, 1997. 532 p.
3. Chanturiya E. L. Mineralogo-tekhnologicheskie raznovidnosti pirita Gayskogo mestorozhdeniya (Mineralogical and technological varieties of pyrite in Gai deposit). Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten = Mining Informational and Analytical Bulletin. 2005. No. 12. pp. 263–273.
4. Bocharov V. A., Ryskin M. Ya. Tekhnologiya konditsionirovaniya i selektivnoy flotatsii rud tsvetnykh metallov (Technology of conditioning and selective flotation of non-ferrous metal ores). Moscow : Nedra, 1993. 288 p.
5. Okolovich A. M., Figurnova L. I. Osobennosti flotatsii sfalerita iz polimetallicheskikh sulfidnykh rud (Peculiarities of flotation of sphalerite from polymetallic sulfide ores). Moscow : Nauka, 1977. 116 p.
6. Mitrofanov S. I. Selektivnaya flotatsiya (Selective flotation). Moscow : Nedra, 1967. 583 p.
7. Ryaboy V. I., Konev V. A., Efimova G. A., Bykov R. A. O zavisimosti mezhdu stroeniem i flotatsionnymi svoystvami serosoderzhashchikh reagentovsobirateley (About the dependance between the structure and flotation properties of sulfur-bearing collecting agents). Materialy vtorogo kollokviuma po teorii i praktike flotatsii. Chast I (Materials of the second colloquium on theory and practice of flotation. Part I). Alma-Ata, 1975. pp. 31–40.
8. Bulut G., Perek K. T., Gul, Arslan F., Onal G. Recovery of metal values from copper slag by flotation and roasting with pyrite. Minerals and Metallurgical processing. 2007. Vol. 24, No. 1. pp. 13–18.
9. Can N. M., Bayraktar I. Effect of microwave treatment on the flotation and magnetic separation properties of pyrite, chalcopyrite, galena and sphalerite. Minerals and Metallurgical processing. 2007. Vol. 24, No. 4. pp. 185–192.
10. Ryazantseva M. V., Bogachev V. I. Vliyanie nanosekundnykh elektromagnitnykh impulsov na elektrofizicheskie svoystva pirita i arsenopirita (Influence of nanosecond electromagnetic pulses on electrophysical properties of pyrite and arsenopyrite). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2009. No. 5. pp. 99–105.
11. Tan H., Feng D., Devente V. Effect of contaminant carbonaceous matter on the sorption of gold by pirite. International Journal of Mineral Process. 2005. Vol. 77, No. 3. pp. 120–131.
12. Chanturiya V. A., Vigdergauz V. E. Elektrokhimiya sulfidov. Teoriya i praktika flotatsii (Electrochemistry of sulfides. Theory and practice of flotation). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2008. 272 p.
13. Klassen V. I., Mokrousov V. A. Vvedenie v teoriyu flotatsii (Introduction in flotation theory). Moscow : Gosgortekhizdat, 1959. 636 p.
14. Shchelkunov S. A., Malyshev O. A. Dimetil(izopropeniletinil)karbinol — effektivnyy neionogennyy sobiratel-vspenivatel (Dime thyl(isopropenyl ethinyl)carbinol — an efficient non-ionogenic foam-making collector). Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya = Universities’ Proceedings. Nonferrous Metallurgy. 2008. No. 3. pp. 7–12.
15. Sorokin M. M. Metody konstruirovaniya reagentov-sobirateley dlya sulfidnykh rud. Pererabotka mineralnogo syrya (Methods of design of collecting agents for sulfide ores. Processing of minerals). Moscow : Nauka, 1976. pp. 99–108.
16. Sorokin M. M. Flotatsionnye metody obogashcheniya. Khimicheskie osnovy flotatsii (Flotation methods of concentration. Chemical basis of flotation). Moscow : MISiS, 2011.
17. Abramov A. A., Sorokin M. M. Printsipy vybora i sinteza bolee selektivnykh sobirateley vo flotatsii (Principles of choice and synthesis of more selective collectors in flotation). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2009. No. 4. pp. 35–40.
18. Abramov A. A. Printsipy konstruirovaniya selektivnykh reagentovsobirateley (Design principles of selective collecting agents). Fizikotekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2011. No. 1. pp. 90–104.
19. Abramov A. A. Trebovaniya k vyboru i konstruirovaniyu selektivnykh reagentov-sobirateley. Chast 2. Trebovaniya k fiziko-khimicheskim svoystvam selektivnogo sobiratelya (V poryadke obsuzhdeniya) (Requirements to the choice and designing of selective reagents-collectors. Part 2. Requirements to physical-chemical properties of selective reagents-collectors). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 5. pp. 14–17.
20. Solozhenkin P. M., Solozhenkin O. I. Kompyuternoe modelirovanie struktury sulfgidrilnykh sobirateley i ikh proizvodnykh (Computer modeling of sulfhydric collectors’ and their derivatives’ structure). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2010. No. 4. pp. 31–35.
21. Ivanova T. A., Chanturiya E. L. Primenenie kompleksoobrazuyushchikh reagentov pri flotatsionnom razdelenii raznovidnostey pirita (Application of complexing agents during the flotation separation of pyrite varieties). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2007. No. 4. pp. 111–120.
22. Ivanova T. A., Matveeva T. N., Gromova N. K. Modifitsirovanie rastvora dietilditiokarbamata s tselyu polucheniya neionogennogo sobiratelya dlya flotatsii platinosoderzhashchikh sulfidov (Modification of diethyldithiocarbamate solution for the purpose of obtaining of non-ionogenic collector for platinum-bearing sulfide flotation). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2010. No. 12. pp. 53–57.
23. Glembotskiy V. A., Pikkat-Ordynskaya A. P. O vozmozhnosti intensifikatsii flotatsii sulfidov primeneniem ksantogenata i oleata natriya (About the possibility of intensification of sulfide flotation by xanthate and sodium oleate). Trudy Instituta gornogo dela AN SSSR = Proceedings of the Institute of Mining of USSR Academy of Sciences. 1954. Vol. 1. pp. 235–241.
24. Glembotskiy A. V. Novye effektivnye reagentnye rezhimy flotatsii rud kak odin iz putey povysheniya kompleksnosti i polnoty ikh ispolzovaniya (New efficient reagent modes of ore flotation, as one of the ways of increasing the complexity and completeness of their use). Materialy Nauchnotekhnicheskogo soveshchaniya po probleme “Kompleksnoe ispolzovanie mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh” (Materials of Scientific-technical meeting “Complex use of mineral deposits”). Moscow : USSR Academy of Sciences, 1998.
25. Glembotskiy V. A. Ratsionalnye puti primeneniya apolyarnykh reagentov pri flotatsii. Fiziko-khimicheskie osnovy deystviya apolyarnykh reagentov pri flotatsii rud i ugley (Rational ways of application of apolar reagents during flotation. Physical-chemical basis of apolar agents operation during ore and coal flotation). Moscow, 1965. pp. 12–21.
26. Plaksin I. N. Izbrannye trudy. Obogashchenie poleznykh iskopaemykh (Selective proceedings. Mineral concentration). Moscow : Nauka, 1970. 310 p.
27. Plaksin I. N., Glembotskiy V. A. Sovmestnoe deystvie neskolkikh reagentov-sobirateley pri flotatsionnom obogashchenii (Joint operation of some collecting agents during the flotation concentration). Doklady AN SSSR = Reports of USSR Academy of Sciences. 1952. Vol. 82, No. 1. pp. 139– 141.
28. Plaksin I. N., Glembotskiy V. A., Okolovich A. M. Issledovanie vozmozhnosti intensifikatsii flotatsionnogo protsessa primeneniem sochetaniy reagentov-sobirateley (Investigation of the possibility of intensification of flotation process by application of combinations of collecting agents). Trudy instituta gornogo dela AN SSSR = Proceedings of the Institute of Mining of USSR Academy of Sciences. 1954. Vol. 1. pp. 213–224.
29. Ryaboy V. I., Asonchik K. M., Polkin V. N., Poltavskaya L. M., Repina N. A. Primenenie selektivnykh sobirateley pri flotatsii medno-tsinkovykh rud (Application of selective collectors during the flotation of copper-zinc ores). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2008. No. 3. pp. 20–22.
30. Ryaboy V. I., Shenderovich V. A., Krechetov V. P. Primenenie aeroflotov pri flotatsii rud (Application of aeroflotes during ore flotation). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2005. No. 6. pp. 43–44.
31. Revnivtsev V. I., Konev V. A., Ryaboy V. I. Osnovnye napravleniya sinteza, izyskaniya i primeneniya effektivnykh reagentov. Flotatsionnye reagenty (Basic ways of synthesis, searching and application of efficient reagents. Flotation reagents). Moscow : Nauka, 1986. p. 8.
32. Glembotskiy A. V., Livshits A. K., Gurvich S. M. et al. Selektivnost deystviya dialkyltionokarbamatov v kachestve reagentov-sobirateley pri flotatsii sulfidov (Selectivity of dialkylthionokarbamates effect as collecting agents during the sulfide flotation). Tsvetnaya metallurgiya : byulleten = Non-ferrous metallurgy : bulletin. 1969. Vol. 1. pp. 14–16.
33. Khersonskiy M. I., Desyatov A. M., Baatarkhuu Zh., Karnaukhov S. N. Issledovaniya po poisku effektivnykh sobirateley dlya flotatsii mednomolibdenovykh rud mestorozhdeniya “Erdenetiyn OVOO” (Investigations for the search of efficient collectors for copper-molybdenium ore flotation (Erdenetiyn OVOO deposit)). Plaksinskie chteniya – 2006 (Plaksin readings – 2006). pp. 77, 78.
34. Lui G., Zhong H., Dai T. Investigation of the selectivity of ethoxyicarbonyl thionocarbamаtes during the flotation of copper sulfides. Mineral and metallurgical proceedings. 2008. Vol. 25, No. 1. pp. 19–24.
35. Rao Hanumantha K., Forssber K. S. E. Mixed collector systems in flotation. International Journal of Mineral Processing. 1997. Vol. 51. pp. 67–79.
36. Zaytseva S. P., Plaksin I. N. Izuchenie vliyaniya sochetaniya reagentov sobirateley na adsorbtsiyu ikh medyu, serebrom, splavom zolota (Investigation of the influence of combination of collecting agents on their adsorption with copper, silver and gold alloy). Izvestiya Academii Nauk SSSR = Proceedings of USSR Academy of Sciences. 1956. No. 7. pp. 117–121.
37. Kakovskiy I. A., Komkov V. D. Issledovanie flotatsionnykh svoystv ditiofosfatov (Investigation of flotation properties of dithiophosphates). Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal. 1970. No. 11. pp. 181–186.
38. Asonchik K. M., Ryaboy V. I., Polkin V. N., Trubechkova N. S., Aksenova G. Ya. Razrabotka tekhnologii obogashcheniya medno-tsinkovoy rudy s polucheniem mednogo kontsentrata vysokogo kachestva (Development of copper-zinc ore processing technology with a view to provide for highgrade copper concentrate production). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2009. No. 1. pp. 17–20.
39. Asonchik K. M. Povyshenie kachestva mednogo kontsentrata pri flotatsii medno-tsinkovykh rud Gayskogo mestorozhdeniya (Increasing the quality of copper concentrate during the flotation of copper-zinc ores of Gai deposit). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2006. No. 6. pp. 7–9.
40. Kakovskiy I. A., Komkov V. D. Issledovanie flotatsionnykh svoystv ditiofosfatov (Investigation of flotation properties of dithiophosphates). Izvestiya vuzov. Gornyy zhurnal = News of the Higher Institutions. Mining Journal. 1970. No. 11. pp. 181–186.
41. Tropman E. P., Tusupbaev N. K., Mikhaylov A. M., Arabaev R. A. Vliyanie nekotorykh fiziko-khimicheskikh kharakteristik na flotatsionnye svoystva dialkylditiofosfatov, poluchennykh putem kombinirovaniya iskhodnogo syrya (Influence of some physical-chemical characteristics on flotation properties of dialkyldithiophosphates, obtained by combining the initial raw materials). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2008. No. 5. pp. 15–17.
42. Ignatkina V. A., Bocharov V. A., Stepanova V. V., Kustova T. I. Issledovanie modifitsirovannykh ditiofosfatov dlya flotatsii sulfidov medi, zheleza, tsinka i zolota (Investigation of modified dithiophosphates for flotation of copper, iron, zinc and gold sulfides). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2005. No. 6. pp. 45–48.
43. Buckley A. N., Hope G. A., Parker G. K., Petrovic E. A., Woods R. Mercaptobenzothiazole collector adsorption on Cu sulfide ore minerals. International Journal of Mineral Processing. 2016. DOI: 10.1016/j.minpro.2016.05.005
44. Ryaboy V. I., Kretov V. P., Smirnova E. Yu. Issledovaniya po ispolzovaniyu dialkilditiofosfatov serii BTF pri flotatsii sulfidnykh rud (Dial kyldithiophosphates of BTF series application in sulfide ores flotation study). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2013. No. 2. pp. 17–21.
45. Abramov A. A. Tekhnologiya obogashcheniya okislennykh i smeshannykh rud tsvetnykh metallov (Technology of concentration of oxidized and mixed ores of non-ferrous metals). Moscow : Nedra, 1986. 302 p.
46. Bogdanov O. S., Maksimov I. I., Podnek A. K., Yanis N. A. Teoriya i tekhnologiya flotatsii rud (Theory and technology of ore flotation). Moscow : Nedra, 1980. 431 p.
47. Konev V. A. Flotatsiya sulfidov (Sulfide flotation). Moscow : Nedra, 1985. 262 p.
48. Leppinen J. O., Bacilio C. I., Yoon R. H. FTIR Study of thionocarbamate adsorption on sulfide minerals. Colloids and Surfaces. 1988. Vol. 32, No. 1/2. pp. 113–125.
49. Mining chemicals handbook. Printed in the USA: Cytec Industries, Inc. 2010. Available at: www.cytec.com/business/in-process-separation/mining-chemicals/mining-chemicals-handbook
50. Fairtorne G., Fornasiero D., Ralston J. Interaction of thionocarbamate and thiourea collectors with sulphide minerals a flotation and adsorption study. International Journal of Mineral Processing. 1997. Vol. 50. pp. 227–242.
51. Nedosekina T. V., Glembotskiy A. V., Bekhtle G. A., Novgorodova E. E. O mekhanizme deystviya sochetaniya tionokarbamatov s ksantogenatom pri flotatsii medno-molibdenovykh piritsoderzhashchikh rud (About the mechanism of effect of combinations of thionocarbamates with xanthate during the flotation of copper-molybdenium pyrite-bearing ores). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1968. No. 10. pp. 99–102.
52. Ignatkina V. A., Bocharov V. A., Puntsukova B. T. K poisku rezhimov selektivnoy flotatsii sulfidnykh rud na osnove sochetaniya sobirateley raznykh klassov soedineniy (Combinations of different-class collectors in selective sulphide-ore flotation). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2010. No. 1. pp. 97–103.
53. Matveeva T. N., Ivanova T. A., Gromova N. K. Reagenty kompleksoobrazovateli pri flotatsii Pt–Cu–Ni i Au-soderzhashchikh rud (Complex-forming agents during the flotation of Pt–Cu–Ni and Au-bearing ores). Plaksinskie chteniya – 2008. Sovremennye problemy obogashcheniya i glubokoy kompleksnoy pererabotki mineralnogo syrya (Plaksin readings – 2008. Modern problems of concentration and deep complex processing of mineral resources). Vladivostok, 2008. p. 173.
54. Mantsevich M. I., Malinskiy R. A., Khersonskiy M. I., Lapshina G. A. Poisk putey povysheniya kachestva kontsentratov pri flotatsii medno-nikelevykh rud (Searching the ways of increasing the quality of concentrates during the copper-nickel ore flotation). Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten = Mining Informational and Analytical Bulletin. 2008. pp. 359–363.
55. Glinkin V. A. Issledovanie i razrabotka protsessa selektivnoy flotatsii polimetallicheskikh serebrosoderzhashchikh rud s primeneniem dimetilditiokarbamata natriya : avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk (Investigation and development of the process of selective flotation of polymetallic silver-bearing ores with application of sodium dimethyldithiocarbamate : thesis of Inauguration of Dissertation ... of Candidate of Engineering Sciences). Moscow : Gintsvetmet, 2004.
56. Chanturiya V. A., Ivanova T. A., Chanturiya E. L., Zimbovskiy I. G. Mekhanizm selektivnogo deystviya 1-fenil-2,3dimetil-4-aminopirazolona-5 v protsesse flotatsionnogo razdeleniya sfalerita i pirita (Mechanism of the selective operation of 1-phenyl-2,3-dimethyl-4-aminopyrazolone-5, during the process of flotation separation of sphaterite and pyrite). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2013. No. 1. pp. 25–30.
57. Chanturiya V. A., Getman V. V. Eksperimentalnye issledovaniya vzaimodeystviya modifitsirovannykh termomorfnykh polimerov s zolotom i platinoy v usloviyakh obogashcheniya trudnoobogatimykh rud blagorodnykh metallov (Experimental investigation of interaction between modified thermomorphic polymers, gold and platinum in dressing of rebellious precious metal ore). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2015. No. 3. pp. 138–144.
58. Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Khachatryan L. S., Makavetskas A. R., Bondarev A. A. Tekhnologiya selektivnoy flotatsii kolchedannykh mednotsinkovykh rud (Technology of selective flotation of pyrite copper-zinc ores). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2012. No. 6. pp. 70–74.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back