Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #11 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Modern state and basic ways of technology development for complex processing of non-ferrous mineral raw materials
DOI 10.17580/tsm.2016.11.01
ArticleAuthor Chanturiya V. A., Bocharov V. A.
ArticleAuthorData

Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources, Moscow, Russia:

V. A. Chanturiya, Chief Researcher, e-mail: vchan@mail.ru


Chair “Dressing and processing of minerals and technogenic raw materials”, National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russia:
V. A. Bocharov, Professor

Abstract

The modern state of complex processing technology for widely-used ores was analyzed, and the main ways of their development were defined: methods of selective opening of polymineral complex joints with sequent free minerals' excreting in finished concentrates; intercycle operations; intensive finishing of concentrates and hardly-separated products by individual schemes and modes using different selective collectors, modifiers and their combinations in flowsheet operation process; hydrometallurgical processing methods for sulfide polymetallic products. The issues of rational environmental management were discussed on the example of pyrrhotine copper-nickel and pyrite copper-zinc ores which are complex and difficult for concentration. Analysis of state and development of refractory ore processing technics and technology is shown in Russian and foreign practice. The reasons of valuable mineral losses in dump waste products of various concentrates are also shown. The main technological disadvantages in scheme and dressing mode improvement are discussed: solutions and ways of indicator growth for complex refractory ore processing are defined. Efficiency of complex mineral processing technologies is mainly defined by the following factors: mineral resources quality; level of fundamental investigations of physical-chemical and technological properties of separated minerals; modern and high-productive equipment in concentration plants; production and application of wide range of selective flotation
agents; control and management of technological process; level of training of researchers, technologists, designers etc.
This work was carried out with the financial support of the grant of the President of the Russian Federation НШ-748.2014.5 of the V. A. Chanturiya leading scientific school and Russian Foundation for Basic Research (project No. 14-05-00232).

keywords Mineral, metal, dressing, combined processes, textural-structural factors, separation, flotation, intercycle dressing, disintegration, selectivity, contrast range
References

1. Korneev S. I. Mezhdunarodnyy obzor rynka tsvetnykh metallov (International review of market of non-ferrous metals). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2016. No. 1. pp. 4–7.
2. Chanturiya V. A. Perspektivy ustoychivogo razvitiya gorno-pererabatyvayushchey industrii Rossii (Prospects of stable development of miningprocessing industry of Russia). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2007. No. 2. pp. 2–9.
3. Chanturiya V. A. Innovatsionnye protsessy kompleksnoy glubokoy pererabotki mineralnogo syrya prirodnogo i tekhnogennogo proiskhozhdeniya (Innovation-based processes of integrated and high-level processing of natural and technogenic minerals). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2015. No. 7. pp. 29–35.
4. Bocharov V. A. Kompleksnaya pererabotka sulfidnykh rud na osnove fraktsionnogo raskrytiya i razdeleniya mineralov (Complex processing of sulfide ores on the basis of fraction opening and separation of minerals). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2002. No. 2. pp. 30–37.
5. Bocharov V. A. Problema razdeleniya mineralnykh kompleksov pri pererabotke massivnykh upornykh rud tsvetnykh metallov (Problems of separation of mineral complexes in the time of processing of massive refractory ores of non-ferrous metals). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2014. No. 5. pp. 16–23.
6. Vaysberg L. A., Zarogatskiy P. L., Turkin V. Ya. Vibratsionnye drobilki. Osnovy rascheta, proektirovaniya i tekhnologicheskogo primeneniya (Vibration crushers. Basis of calculation, design and technological application). Saint Petersburg : A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI), 2014. 306 p.
7. Chanturiya V. A., Bunin I. Zh., Kovalev A. T. Mekhanizmy dezintegratsii mineralnykh sred pri vozdeystvii moshchnykh elektromagnitnykh impulsov (Mechanisms of disintegration of mineral medium with the influence of powerful electromagnetic impulces). Izvestiya RAN. Seriya “Fizicheskaya” = Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2004. Vol. 68, No. 5. pp. 629–631.
8. Chanturiya V. A., Bunin I. Zh. Netraditsionnye vysokoenergeticheskie metody dezintegratsii i vskrytiya tonkodispersnykh mineralnykh kompleksov (Non-traditional high-energetic methods of disintegration and opening of finely-disperce mineral complexes). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2007. No. 3. pp. 107–128.
9. Chanturiya E. L., Vishkova A. A., Ananev P. P., Tomskaya E. S., Koporulina E. V. Intensifikatsiya izmelcheniya rud s primeneniem energeticheskikh vozdeystviy (Enhancement of ore grinding under energy deposition). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2014. No. 12. pp. 63–69.
10. Ignatkina V. A., Bocharov V. A. Skhemy flotatsii sulfidov tsvetnykh metallov na osnove ispolzovaniya sochetaniya selektivnykh sobirateley (Flowsheets of flotation of non-ferrous metal sulfides on the basis of use of combination of selective collectors). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2010. No. 12. pp. 58–64.
11. Vaysberg L. A., Kruppa P. I., Baranov V. F. Razvitie tekhniki i tekhnologii podgotovki rud k obogashcheniyu (Development of technics and technology of ore preparation to dressing). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2002. No. 2. pp. 22–29.
12. Vaysberg L. A., Revnivtsev V. I., Kapralov E. I. Sovershenstvovanie protsessov drobleniya, izmelcheniya, grokhocheniya i klassifikatsii rud i produktov obogashche niya : mezhvedomstvennyy sbornik nauchnykh trudov (Improvement of the processes of grinding, crushing, screening and classification of ores and concentration pro ducts : inter-department collection of scientific proceedings). Leningrad : Mekhanobr, 1985. 171 p.
13. Arsentev V. A., Baranov V. F., Vaysberg L. A. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya protsessov drobleniya i izmelcheniya mineralnogo syrya (Modern state and prospects of development of mineral raw material grinding and crushing processes). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2007. No. 2. pp. 10–14.

14. Laverov N. P., Kozitsyn A. A., Mitin A. N. Zachem Rossii Udokan (Why Udokan is so important for Russia). Ekaterinburg : Pirogov, 2004. 320 p.
15. Plaksin I. N., Glembotskiy V. A., Okolovich A. M. Issledovanie vozmozhnosti intensifikatsii flotatsionnogo protsessa primeneniem sochetaniy reagentov-sobirateley (Investigation of the possibility of intensification of flotation process by application of combinations of collecting agents). Trudy instituta gornogo dela AN SSSR = Proceedings of the Institute of Mining of USSR Academy of Sciences. 1954. Vol. 1. pp. 213–224.
16. Ptitsyn A. M., Dyudin Yu. K., Rudnev B. P., Sindarovskiy A. N. Otsenka perspektiv razvitiya gorno-metallurgicheskoy bazy ryada metallov v Rossiyskoy Federatsii (Assessment of the prospects of development of mining-metallurgical base of the range of metals in Russian Federation). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2002. 562 p.
17. Sazonov G. T. Sostoyanie metallurgicheskoy promyshlennosti Rossii (The state of metallurgical industry in Russia). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2010. No. 6. pp. 3–8.
18. Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Chanturiya E. L., Khachatryan L. S. Kompleksnaya pererabotka piritsoderzhashchikh khvostov flotatsii kolchedannykh medno-tsinkovykh rud (Complex processing of pyrite-containing flotation tailings of pyritic copper-zinc ores). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2013. No. 12. pp. 68–71.
19. Bogdanov O. S., Maksimov I. I., Podnek A. K., Yanis N. A. Teoriya i tekhnologiya flotatsii rud (Theory and technology of ore flotation). Moscow : Nedra, 1990. 363 p.
20. Abramov A. A., Sorokin M. M. Printsipy vybora i sinteza bolee selektivnykh sobirateley vo flotatsii (Principles of choice and synthesis of more selective collectors in flotation). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2009. No. 4. pp. 35–40.
21. Bogdanov O. S., Golman A. M., Kakovskiy I. A. Fiziko-khimicheskie osnovy teorii flotatsii (Physical and chеmical basis of flotation theory). Moscow : Nauka, 1983. 250 p.
22. Bocharov V. A., Ignatkina V. A. Analiz sovremennykh napravleniy kompleksnogo ispolzovaniya upornykh rud tsvetnykh metallov (The analysis of modern directions for all-round utilization of base metals refractory ores). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2015. No. 5. pp. 46–53.
23. Bocharov V. A., Ryskin I. Ya., Goryachkin V. I. Kombinirovannye tekhnologii — put povysheniya kompleksnosti ispolzovaniya mednotsinkovykh rud (Combined technologies — the way of increasing the copper-zinc ores use complexity). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1989. No. 6. pp. 65–69.
24. Ignatkina V. A., Bocharov V. A. Kompleksnoe obogashchenie piritnykh zolotosoderzhashchikh rud tsvetnykh metallov (Complex dressing of pyrite gold-bearing non-ferrous metal ores). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2007. No. 8. pp. 18–24.
25. Abramov A. A. Pererabotka, obogashchenie i kompleksnoe ispolzovanie poleznykh iskopaemykh (Processing, concentration and complex use of minerals). Tom 2. Tekhnologiya pererabotki i obogashcheniya poleznykh iskopaemykh (Volume 2. Technology of processing and concentration of minerals). Moscow : Publishing House of Moscoe State Mining University, 2004. 509 p.
26. Ignatkina V. A. Vybor selektivnykh sobirateley pri flotatsii mineralov s blizkimi flotatsionnymi svoystvami (The choice of selective collectors during the flotation of minerals with closed flotation properties). Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallur giya = Universities’ Proceedings. Nonferrous Metallurgy. 2011. No. 1. pp. 4–10.
27. Matveeva T. N., Ivanova T. A., Gromova N. K. Sorbtsionnye i flotatsionnye svoystva reagentov rastitelnogo proiskhozhdeniya pri selektivnoy flotatsii sulfidnykh mineralov, soderzhashchikh blagorodnye metally (Adsorption and flotation properties of the reagents of plant origin in selective flotation of sulfide minerals with noble metals). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2012. No. 12. pp. 16–20.
28. Zak M. S., Chekhova E. F., Karimov E. V. et al. Kompleksnaya pererabotka polimetallicheskogo syrya, osnovannaya na khloridovozgonochnom obzhige v kipyashchem sloe, i gidrometallurgicheskaya pererabotka khloridov (Complex processing of polymetallic raw materials, based on the chloride-subliming annealing in boiling layer, and hydrometallurgical processing of chlorides). Kombinirovannye protsessy v proizvodstve tsvetnykh metallov : sbornik trudov (Combined processes in non-ferrous metals production : collection of proceedings). Moscow : GINtsvetmet, 1998.
29. Lui G., Zhong H., Dai T. Investigation of the selectivity of ethoxycarbonyl thionocarbamates during the flotation of copper sulfides. Minerals and Metallurgical Processing. 2008. Vol. 25, No. 1. pp. 19–24.
30. Miller J. D., Li A. J., Davidtz J. C., Vos F. A review of pyrrhotite flotation chemistry in the processing of PMG ores. Minerals Engineering. 2005. Vol. 18, No. 8. pp. 855–865.
31. Peng Y., Grano S., Fornasiero D., Ralston J. Control of grinding conditions in the flotation of chalcopyrite and its sepation from pyrite. International Journal of Mineral Processing. 2003. Vol. 69, No. 1–4. pp. 87–100.
32. Xumeng Chen, Yongjun Peng. The effect of regrind mills on the separation of chalcopyrite in cleaner flotation. Minerals Engineering. 2015. Vol. 83. pp. 33–43.
33. Matveeva T. N. Nauchnoe obosnovanie vysokoeffektivnykh reagentnykh rezhimov flotatsionnogo izvlecheniya platinosoderzhashchikh sulfidnykh mineralov iz trudnoobogatimykh rud (Scientific grounds for highperformance agent modes in platiniferous sulfide mineral flotation from rebellious ores). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2011. No. 6. pp. 128–134.
34. Chanturiya V. A., Trofimova E. A., Dvoychenkova G. P., Bogachev V. I., Minenko V. G., Dikov Yu. P. Teoriya i praktika primeneniya elektrokhimicheskogo metoda vodopodgotovki s tselyu intensifikatsii protsessov obogashcheniya almazosoderzhashchikh kimberlitov (Theory and practice of application of electrochemical water-preparation method for the purpose of intensification of diamond-bearing cimberlite dressing process). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2005. No. 4. pp. 51–55.
35. Doyle B. N., Masters J. M., Webster J. C., Veltman H. Acid pressure leaching of zinc concentrates with elemental sulphur as a by-product. 11-th Commonwealth Mining and Metallurgical Conference. Hong-Kong. 1978. London, 1979. pp. 645–654.
36. Kawulka P., Haffenden W. J., Mackiw V. N. Recovering of zinc from sulphide by direct pressure leaching. Patent 971368 CA. Published: 1975.07.22.
37. Parker E. G. Oxidative pressure leaching of zinc concentrates. CIM Bulletin. 1981. Vol. 74, May. pp. 145–150.
38. Martin M. T., Jankola W. A. Cominco’s Trail zinc pressure leach operation. CIM Bulletin. 1985. Vol. 78, No. 876. pp. 77–81.
39. Shun-Yu Piao, K. Tozawa. Effect of iron content in zinc sulfide concentrates of zinc extraction in oxygen pressure leaching with elemental sulfur. Journal of Mineral and Metallurgical Institute of Japan. 1985. Vol. 101, No. 1174. pp. 795–800.
40. Veltman H., Bolton G. L. Direct pressure leaching of zinc blende with simultaneous production of elemental sulphur. Erzmetall. 1980. Vol. 33, No. 2. pp. 78–84.
41. Bolton G. L., Zubryckyi N., Veltman H. Pressure leaching process for complex zinc-lead concentrates. XIII International Mineral Process Congress, Warsawa. Poland. 1979. Vol. 1. pp. 583–607.
42. Mealey Mike. Hydrometallurgy plays big role: Japan’s new zinc smelter. English Mineral Journal. 1973. Vol. 174, No. 1. pp. 82–84.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back