Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #10 →  Back

Research-to-practice conference RIVS-2016
Benefication
ArticleName Increasing of data of dump slags concentration at Balkhash copper-smelting plan
DOI 10.17580/tsm.2016.10.08
ArticleAuthor Arustamyan M. A., Kalinin E. P., Alekseeva Yu. B.
ArticleAuthorData

Joint Enterprise of Scientific and Production Association “RIVS”, Saint Petersburg, Russia:
M. A. Arustamyan, Managing Director

 

Ural Representation of Scientific and Production Association “RIVS”, Uchaly, Russia:
E. P. Kalinin, Executive Officer, e-mail: ufa@rivs.ru
Yu. B. Alekseeva, Head of Scientific-Research Laboratory

Abstract

Complex processing of technogenic raw materials (metallurgical slag dumps) is urgent not only from economic, but also from ecological point of view. Decreasing of reserves in ore raw material soils with valuable components (as well as their quality decreasing, considerable growth of mining and miling capital and operating costs) force the metallurgical enterprises to find cheaper raw material sources. Slag dumps, cumulated by metallurgical enterprises for many years of intensive production are prospective for these purposes. Current dump slag samples (Balkhash copper-smelting plant) were investigated together with dump slag samples after natural cooling operation. High production data during flotation concentration of slags depends on copper and other associated components’ content, sulfide grain size, mineral and phase composition, method of slag preparation to flotation, and accepted concentration technology. The mode of slag preparation to further concentration was adjusted for optimization of production data. The slags were processed before concentration: they were naturally cooled, which should provide the formation of large sulfide crystals and make their further opening easier. This method allows to obtain the technical result, shown in increasing of copper extraction in concentrate due to fuller opening of valuable components and decreasing of copper losses with dump tails in the form of joints and free fine mineral grains. The scheme and flotation technology of naturally cooled slag concentration were developed in laboratory conditions, allowing to reach the high production data.

keywords Copper-smelting plant, metallurgical slags, slag concentration, production data, technogenic raw materials, slow cooling of slag, industrial testings
References

1. Vanyukov A. V., Zaytsev V. Ya. Shlaki i shteyny metallurgicheskikh shlakov (Slags and metallurgical slag mattes). Moscow : Metallurgiya, 1964.
2. Sabanova N. M., Savin A. G., Shadrunova I. V., Orekhova N. N. Tipizatsiya mednykh shlakov Uralskogo regiona, praktika i perspektivy flotatsionnoy pererabotki na deystvuyushchikh obogatitelnykh fabrikakh (Typification of Ural region copper slags; practice and prospects of flotation processing at operating concentration plants). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2013. No. 8. pp. 14–19.
3. Gazaleeva G. I., Orlov S. L., Savin A. G., Zakirnichnyy V. N. Perspektivnye napravleniya obogashcheniya tekhnogennykh otkhodov (Promising directions of man-induced waste enrichment). Ekologiya i promyshlennost Rossii = Ecology and Industry of Russia. 2013. No. 1. pp. 42–57.
4. Shadrunova I. V., Chekushina T. V., Zelinskaya E. V. Sovremennye protsessy kompleksnoy i glubokoy pererabotki trudnoobogatimogo mineralnogo syrya (Plaksinskie chteniya — 2015) (Modern processes of complex and deep processing of complex mineral raw materials (Plaksin readings – 2015)). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2015. No. 6. pp. 59–62.
5. Evdokimenko A. K., Shabalina R. I. Obednenie shlakov mednogo proizvodstva (Depletion of copper production slags). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1987. No. 12.
6. Kupryakov Yu. P. Shlaki medeplavilnogo proizvodstva i ikh pererabotka (Copper-smelting production slags and their processing). Moscow : Metallurgiya, 1987.
7. Kharchenko E. M., Zhumashev K. Zh. Izuchenie nauchno-tekhnologicheskikh osnov sovmestnoy pererabotki otvalnykh mednykh shlakov i otrabotannogo mednogo elektrolita (Investigation of scientific-technological basis of joint processing of dump copper slags and waste copper electrolyte). Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Metallurgiya = Vestnik of South Urals State University. Metallurgy. 2011. No. 36. pp. 18–22.
8. Lesnikova L. S., Nikitina O. A., Tozik V. M., Volyanskiy I. V., Sosnovskiy V. V. Razrabotka tekhnologii pererabotki shlakov medeplavilnogo proizvodstva metodom flotatsii (Development of technology of processing of copper smelting production slags, using the flotation method). Tsvetnye Metally = Nonferrous metals. 2013. No. 6.
9. Skarin O. I., Tikhonov N. O. Calculation of the required semiautogenous mill power based on the Bond work indexes. Eurasian mining. 2015. No. 1. pp. 5–8.
10. Izoitko V. M. Tekhnologicheskaya mineralogiya i otsenka rud (Technological mineralogy and assessment of ores). Saint Petersburg : Nauka, 1997.
11. Mezentseva O. P., Kuptsova A. V., Khramov A. N. Quantitative estimation of dissociation of minerals using optical methods of mineralogical analysis. Eurasian mining. 2015. No. 1. pp. 17–20.
12. Tauzhnyanskaya Z. A. Tekhnologiya izvlecheniya metallov iz shlakov, otvalnykh khvostov obogatitelnykh fabrik i shlakov metallurgicheskogo proizvodstva za rubezhom (Technology of metals extraction from slags, concentration dump tails and metallurgical production slags abroad). Moscow : Tsvetmetinformatsiya, 1978. pp. 42, 45–47.
13. Selivanov E. N., Gulyaeva R. I., Zelyutin D. I., Belyaev V. V., Selmenskikh N. I. Vliyanie skorosti okhlazhdeniya na strukturu shlaka ot plavki medno-tsinkovykh kontsentratov v pechi Vanyukova (Influence of cooling ratio on the slag structure from smeltig of copper-zinc concentrates in Vanyukov furnace). Tsvetnaya metallurgiya = Non-ferrous metallurgy. 2009. No. 12.
14. Chanturiya V. A., Shadrunova I. V., Gorlova O. E. Adaptatsiya razdelitelnykh protsessov obogashcheniya poleznykh iskopaemykh k tekhnogennomu syryu: problemy i resheniya (Minerals separation processes adaptation to man-caused raw materials: problems and solutions). Obogashchenie Rud = Mineral processing. 2012. No. 5. pp. 43–50.
15. Dubrovina N. M., Imambaeva B. S., Chukreev N. I. Sposob flotatsionnogo obogashcheniya shlakov medeplavilnogo proizvodstva (Method of flotation concentration of copper-smelting production slags). Patent RK, No. 17208, IPC B 03 D 1/00, B 03 B 5/28. Published : 14.04.2006.
16. Gazaleeva G. I., Mamonov S. V., Sladkov M. M., Kutepov A. V. Povyshenie tekhnologicheskikh pokazateley obogashcheniya pri pererabotkе mednykh shlakov (Increasing of metallurgical results during the processing of copper slags of Ural mining and metallurgical company). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2016. No. 3. рр. 18–22. DOI: 10.17580/tsm.2016.03.03
17. Roth J. L., Paul W. Technologies for Recycling Steelmaking Residues and Non-ferrous Metals. Conference AIST. Baltimore, USA, 2008. November 2–4. pp. 115–118.
18. Shock waves in solids. Ed. : F. Seitz, D. Turnbull. New York, London : Academic press, 1986. pp. 256–328.
19. Mermillod-Blondin R., Kongolo M., Donato P., Benzaazoua M., Barres O., Bussiere B., Aubertin M. Pyrite Flotation With Xanthate Under Alkaline Conditions — Application to Environmental Desulfyrisation. Centenary of Flotation Symposium Brisbane, QLD. 2005. 6–9 June. pp. 392–683.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back