Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #10 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Obtaining of hardened forms of aluminium-silicate coagulants and their use in water-purification and water treatment
DOI 10.17580/tsm.2016.10.01
ArticleAuthor Kruchinina N. E., Kuzin E. N.
ArticleAuthorData

Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia:

N. E. Kruchinina, Dean of a Faculty of Biotechnology and Environmental Engineering, Head of a Chair of Environmental Engineering, e-mail: krutch@muctr.ru
E. N. Kuzin, Post-Graduate Student of a Chair of Environmental Engineering, e-mail: e.n.kuzin@mail.ru

Abstract

Nepheline concentrate (so called tails) is a byproduct of apatite-nepheline ore enrichment process. Reserves of nepheline tails are stored in a tails stock on the Kola Peninsula, and come to hundreds of millions of tons. Production of aluminum-silicate flocculate-coagulant (ASFK) and its use in wastewater treatment is one of the promising directions of nepheline processing. The solution of ASFC shows a high efficiency in wastewater treatment due to its double action by coagulant (aluminum compounds) and flocculant (active silicic acid). However, the solution of ASFC has some disadvantages: liquid form, pH ~ 1, and high transportation cost of delivery to the end-user. Solid forms of aluminum-silicate flocculate-coagulant (AKFKSLD) were obtained by spray drying process and ASFCDEHYDR by chemical dehydration. Quantitative, elemental and phase composition of samples was determined. The main active component of ASFCSLD is a mixture of potash alum and sodium alum (10% in Al2O3), and in case of ASFCDEHYDR — a mixture of alum and aluminum sulfate (16% Al2O3). Silica in solid forms of ASFC has negative zeta potential and extensive sorbing surface what leads to the increased efficiency in wastewater and water treatment. Trial coagulation treatment of Yauza river surface discharge and industrial wastewater drain from an engineering plant proved the increased efficiency of solid forms vs aluminum sulfate and potash/sodium alum in terms of turbidity, color, petroleum products and iron-containing compounds.
This work was carried out with the support of the Ministry of Education and Science of Russian Federation, ГК 16.552.11.7046.

keywords Aluminium-silicate flocculate-coagulant solid forms, wastewater treatment, drying, dehydration, nepheline concentrate, ASFCSLD, ASFCDEHYDR
References

1. Zapolskiy A. K. Sernokislotnaya pererabotka vysokokremnistogo alyuminievogo syrya : monografiya (Sulfuric-acid processing of high-silicate aluminium raw materials : monograph). Kiev : Naukova dumka, 1981. 208 p.
2. Zhigulevich P. A. Ekonomicheskaya effektivnost kompleksnoy pererabotki apatitonefelinovykh rud khibinskikh mestorozhdeniy : avtoreferat dissertatsii … kandidata ekonomicheskikh nauk (Economic efficiency of complex processing of apatitenepheline ores of Khibiny deposits : thesis of inauguration of Dissertation … Candidate of Economic Sciences). Saint-Petersburg, 2012. 19 p.
3. Matveev V. A., Zakharov V. I, Mayorov D. V., Filyuk A. S. Poluchenie alyumokalievykh kvastsov i dioksida kremniya iz kremnezemsoderzhashchikh rastvorov sernokislotnogo razlozheniya nefelinsoderzhashchego syrya (Production of potassium alum and silicon dioxide from siliceous solutions of sulfuric-acid decomposition of nepheline-containing raw materials). Khimicheskaya tekhnologiya = Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2012. Vol. 13, No. 2. pp. 68–71.
4. Velyaev Yu. O., Mayorov D. V., Matveev V. A. Issledovaniya effektivnosti primeneniya alyumosilikatnogo koagulyanta na osnove nefelina (Investigating the efficiency of using nepheline-based aluminosilicate coagulant). Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika = Water supply and sanitary technique. 2013. Vol. 1, No. 3. pp. 32–37.
5. Kruchinina N. E., Timasheva N. A., Lisyuk B. S. Alyumokremnievyy flokulyant-koagulyant — novyy reagent dlya vodoochistki i vodopodgotovki (Aluminium-silicate floculant-coagulant — a new reagent for water-purification and water treatment). Mezhdunarodnyy nauchno-tekhnicheskiy kongress po bezopasnosti : tezis dokladov (International scientific-technical safety congress : thesis of reports). Moscow, 2005. pp. 307–310.
6. Maslova M. V., Gerasimova L. G., Nikolaev A. I. Treatment of Apatite Nepheline Ore Wasteenrichment Waste. Modern Applied Science. 2015. Vol. 9, No. 5. pp. 81–92.
7. Ravich B. M., Okladnikov V. P. et al. Kompleksnoe ispolzovanie syrya i otkhodov (Complex use of raw materials and wastes). Moscow : Khimiya, 1988. 288 p.
8. Zakharov V. I., Velyaev Yu. O., Mayorov D. V., Zakharov K. V., Matveev V. A. Sposob polucheniya alyumokremnievogo koagulyanta-flokulyanta (Method of obtaining of aluminium-silicate coagulant-flocculant). Patent RF, No. 2421400, IPC С 01 F 7/26 (2006.01), C 01 F 7/74 (2006.01), C 02 F 1/52 (2006.01). Applier and patent-holder : Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials (Kola Science Center of Russian Academy of Sciences). No. 2009139266/05. Applied : 23.10.2009. Published : 20.06.2011. Bulletin No. 17.
9. Kruchinina N. E., Turnier V. N., Lisyuk B. S., Kim V. Sposob polucheniya alyumosilikatnogo koagulyanta (Method of obtaining of aluminium-silicate coagulant). Patent RF, No. 2225838, IPC C 01 F 7/56. Applier and patentholder: LLC “Science, ecology, technics”. Applied : 26.11.2002. Published : 20.03.2004. Bulletin No. 2002131688/15.
10. Shabanova N. A., Popov V. V., Sarkisov P. D. Khimiya i tekhnologiya nanodispersnykh oksidov : uchebnoe posobie (Chemistry and technology of nanodisperse oxides : tutorial). Moscow : Akademkniga, 2007. 309 p.
11. Prakash N. B., Vimala Sockan, Jayakaran P. Waste Water Treatment by Coagulation and Flocculation. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology. 2014. Vol. 3, No. 2, March. pp. 479–484.
12. Wanyou Zhang, Ting Zhang, Lijuan Xi, Hongjun Gu, Yang Hu, Haicheng Gu, Yingjie Zhang. Preparation of New Type Poly-silicate Coagulant and Its Coagulation Property. Energy Procedia. 2012. Vol. 17, part B. pp. 1627–1634.
13. Tang S. J., Zhu W. Y., Song Y. H., Yuan P., Peng J. F. Research on the Preparation of Composite Polysilicic Acid Flocculants and Their Performan ces. Chinese Journal of Environmental Engineering. 2008. Vol. 2, March. pp. 328–333.
14. Gordienko M. G., Kuzin E. N., Voynovskiy A. A., Nadeeva E. N. Matematicheskie metody analiza v protsesse optimizatsii sushki alyumokremnievogo flokulyanta-koagulyanta (Mathematical methods of the analysis in the course of optimization of drying aluminium-silicate flocculate-coagulant). Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Vestnik of Saratov State Technical University. 2012. No. 64. pp. 175–180.
15. Kruchinina N. E., Kuzin E. N. Poluchenie otverzhdennykh form alyumokremnievogo flokulyanta-koagulyanta i ikh primenenie v protsessakh vodoochistki i vodopodgotovki (Obtaining of hardened forms of alumina-silicate flocculant-coagulant and their application in water-purification and water treatment). Vestnik Kazanskogo tekhnicheskogo universiteta = Vestnik of Kazan National Research Technical University. 2015. Vol. 18, No. 6. pp. 78–82.
16. Zhadan A. V. Sovershenstvovanie tekhnologii obrabotki vody na TES na baze ionnogo obmena i membrannykh metodov : avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk (Improvement of technology of water treatment at thermal power plants on the basis of ionic exchange and membrane methods : thesis of inauguration of Dissertation … Candidate of Engineering Sciences). Ivanovo, 2013. 20 p.
17. Gorbunova E. S. Fiziko-khimicheskoe obosnovanie i razrabotka azotnokislotnogo sposoba kompleksnoy pererabotki rischorritov : avtoreferat dissertatsii ... kandidata tekhnicheskikh nauk (Physical-chemical substantiation and development of nitrogen-acid method of complex processing of rischorrites : thesis of inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Apatity, 2013. 25 p.
18. Matveev V. A., Zakharov V. I., Mayorov D. V., Kondratenko T. V. Fizikokhimicheskie svoystva amorfnogo dioksida kremniya, vydelennogo iz nefelina (Physicochemical properties of amorphous silicon dioxide produced from nepheline). Zhurnal neorganicheskoy khimii = Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2011. Vol. 56, No. 3. pp. 380–382
19. Lidin R. A., Molochko V. A., Andreeva L. L. Khimicheskie svoystva neorganicheskikh veshchestv (Chemical properties of inorganic substances). Moscow : Khimiya, 2000. 282 p.
20. SanPiN 2.1.4.1074–01. Pitevaya voda. Gigienicheskie trebovaniya k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pitevogo vodosnabzheniya. Kontrol kachestva (Sanitary Rules and Regulations 2.1.4.1074-01. Potable water. Hygienic requirements to the quality of water of centralized potable water supply systems. Quality control). Introduced : 26.09.2001. (in Russian)
21. GOST 31868–2012. Voda. Metody opredeleniya tsvetnosti (State Standard 31868–2012. Water. Methods for determination of colour). Introduced : 01.01.2014. (in Russian)

Language of full-text russian
Full content Buy
Back