Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #9 →  Back

COMPOSITES AND MULTIPURPOSE COATINGS
ArticleName Hot-deformed powder materials based on mechanochemically activated charges Al – SiC
DOI 10.17580/tsm.2016.09.10
ArticleAuthor Sergeenko S. N., Alabid N. S.
ArticleAuthorData

Platov South Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, Russia:

S. N. Sergeenko, Professor of a Chair of Materials Science and Materials Technology, e-mail: sergeenko@gmail.com
N. S. Alabid, Master's Degree Student of a Chair of Materials Science and Materials Technology

Abstract

This paper shows the obtaining technology of hot-compacted powder composite materials Al – SiC based on mechanochemically activated charges in liquid medium of saturated boric acid water solution. We investigated the granulometric composition of activated powder Al-based charges, containing SiC (0–30% (wt.)), and defined the formation of agglomerated charge during mechanochemical activation. Sizes of agglomerates and their constituent particles depend on SiC content in charge. Laser analysis of granulometric composition of activated charge Al – SiC (10% (wt.)) defined high-disperse particles, included in agglomerates. Influence of cold pressing pressure and SiC content in charge on relative density of moldings and hot-compacted intermediates was investigated on the basis of two-factor experiment. Compaction regularities during the cold pressing of mechanochemically activated powder charge Al – SiC were defined, and parameters of compacting equation, depending on the SiC content in charge were calculated. Increased hardness of hot-compacted material on the basis of charge Al – SiC is shown, obtained by the mechanochemical activation technology in comparison with mixing. There were defined the optimal technological parameter values of obtaining of powder low-porous material with increased relative density and hardness. There was defined the hereditary influence of mechanochemical charge activation on formation of hot-compacted material Al – SiC structure. There was offered the improved technology of obtaining of hot-deformed powder composite material Al – SiC (10% (wt.)), including the mechanochemical activation of charge in saturated water solution H3BO3, cold pressing, heating in air atmosphere and following hot stamping.

keywords Powder material, composite material, Al – SiC, mechanochemical activation, hot molding, hardness, low-porous material, cold pressing
References

1. Boldyrev V. V. Mekhanokhimiya i mekhanicheskaya aktivatsiya tverdykh veshchestv (Mechanochemistry and mechanical activation of solids). Uspekhi khimii = Russian Chemical Reviews. 2006. Vol. 75, No. 3. pp. 203–216.
2. Sergeenko S. N. Tekhnologii polucheniya poroshkovykh materialov na osnove mekhanicheski aktivirovannykh shikht (obzor) (Production technology of powder materials based on machined-activated mixtures (review)). Tekhnologiya metallov = Technology of Metals. 2012. No. 5. pp. 46–55.
3. Dorofeev Yu. G., Bezborodov E. N., Sergeenko S. N. Goryachedeformirovannye poroshkovye materialy na osnove smesi mekhanokhimicheski aktivirovannoy struzhki alyuminievogo splava D-16 (Hot-deformed powder materials based on the mixture of mechanochemically activated chips of aluminium allow D-16 (Д-16)). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2003. No. 1. pp. 81–85.
4. Kablov E. N., Shchetanov B. V., Shavnev A. A., Nyafkin A. N., Chibirkin V. V., Eliseev V. V., Martynenko V. A., Muskatinev V. G., Emikh L. A., Vdovin S. M., Nishchev K. N. Svoystva i primenenie vysokonapolnennogo metallomatrichnogo kompozitsionnogo materiala Al – SiC (Properties and application of highly filled Al – SiC metal matrix composites). Vestnik Nizhegorodskogo universiteta imeni N. I. Lobachevskogo = Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod. 2011. No. 3 (1). pp. 56–59.
5. Kalashnikov I. E., Chernyshova T. A., Katin I. V., Kobeleva L. I., Bolotova L. K. Sposob polucheniya litogo vysokoarmirovannogo alyumomatrichnogo kompozitsionnogo materiala (Method of obtaining of cast high-armored alumomatrix composite material). Patent RF, No. 2356968. Applied: 18.10.2007. Published: 27.05.2009. Bulletin No. 15.
6. Kurganova Yu. A., Baykalov K. O. Litoy kompozitsionnyy material na osnove alyuminievogo splava i sposob ego polucheniya (Cast composite material based on aluminium alloy and method of its obtaining). Patent RF, No. 2353475. Applied: 20.03.2007. Published: 27.04.2009. Bulletin No. 12.
7. Kulkov S. N., Vorozhtsov A. B., Vorozhtsov S. A., Zhukov A. S., Zhukov I. A., Gromov A. A. Sposob vvedeniya uprochnyayushchikh chastits v alyuminievye splavy (Method of introduction of reinforcing particles in aluminium alloys). Patent RF, No. 2425163. Published: 27.07.2011. Bulletin No. 21.
8. Sagar R., Purohit R. Fabrication and testing of Al – SiC composite valve seat inserts. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2006. Vol. 29, No. 9. pp. 922–928.
9. Aksenov A. A., Tikhomirov A. A., Kaloshkin S. D. Sposob polucheniya mekhanicheski legirovannogo kompozitsionnogo materiala na osnove alyuminievogo splava (Method of obtaining of mechanically alloyed composite material on the basis of aluminium alloy). Patent RF, No. 2334803. Applied: 06.12.2006. Published: 27.09.2008. Bulletin No. 27.
10. Kotieva L. U., Galetova N. L., Pavlova V. V. Vvedenie v alyuminievyy poroshok uprochnyayushchikh faz (Introduction of reinforcing phases in aluminium powder). Tsvetnaya metallurgiya = Non-ferrous metallurgy. 1986. No. 4. pp. 35–37.
11. Dorofeev Yu. G., Sergeenko S. N., Gritsenko S. V. Modelirovanie protsessa aktivirovaniya poroshkovykh materialov v attritore (Modeling of the process of activating of powder materials in attritor). Osnovy konstruirovaniya mashin : sbornik nauchnykh trudov (Basis of machine building : collection of scientific proceedings). Novocherkassk : Novocherkassk State Technical University, 1994. pp. 85–89.
12. Dorofeev Yu. G., Sergeenko S. N., Kirsanov M. V. Issledovanie protsessa izmelcheniya metallosteklyannoy sistemy na osnove shikhty vysokomargantsovistoy stali 110G13 (Investigation of the process of grinding of metal-glass system on the basis of charge of high-manganese steel 110G13 (110Г13)). Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskiy region. Seriya : tekhnicheskie nauki = University News. North-Caucasian Region. Technical Sciences Series. 2000. No. 4. pp. 49–53.
13. Dorofeev Yu. G., Bezborodov E. N., Sergeenko S. N. Vliyanie kinetiki mekhanokhimicheskoy aktivatsii poroshkov alyuminiya na protsessy goryachego douplotneniya (Influence of kinetics of mechanochemical activation of aluminium powders on the processes of hot recompaction). Fizika i khimiya obrabotki materialov = Physics and Chemistry of Materials Treatment. 2002. No. 4. pp. 79–81.
14. Dorofeev Yu. G., Bezborodov E. N., Sergeenko S. N. Special features of formation of compacted material from mechanochemically activated fining of aluminum alloy D16. Metal Science and Heat Treatment. 2003. Vol. 45, No. 1. pp. 73–75.

15. Dorofeev Yu. G., Sergeenko S. N. Formirovanie kompozitsionnykh materialov na osnove mekhanicheski aktivirovannykh shikht (Formation of composite materials on the basis of mechanically activated charges). Sbornik nauchnykh statey “Nauchno-pedagogicheskie shkoly Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo Universiteta (Novocherkasskogo Politekhnicheskogo Instituta): Istoriya. Dostizheniya. Vklad v otechestvennuyu nauku” (Collection of scientific proceedings “Scientific-pedagogical schools of Platov South Russian State Polytechnic University: History. Achievements. Contribution in Russian science”). 2007. Vol. 2. pp. 495–504.
16. Dorofeev Yu. G., Sergeenko S. N., Kolomiets R. V. Osobennosti uplotneniya pri formirovanii i spekanii materialov na osnove mekhanokhimicheski aktivirovannoy poroshkovoy shikhty Ni – Fe (Peculiarities of compaction during the formation and sintering of materials on the basis of mechanochemically activated powder charge Ni – Fe). Fizika i khimiya obrabotki materialov = Physics and Chemistry of Materials Treatment. 2007. No. 2. pp. 65–69.
17. Dorofeev Yu. G., Sergeenko S. N., Selezneva E. A. Powder bronze with additions of an activated charge. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2007. Vol. 48, No. 6. pp. 452–455.
18. Goncharova O. N., Sergeenko S. N. Infiltrovannye materialy na osnove mekhanicheski aktivirovannykh v zhidkikh sredakh poroshkovykh shikht Fe – Ni (Infiltrated materials based on mechanically activated in liquid media powder mixture Fe – Ni). Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta imeni G. I. Nosova = Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University. 2012. No. 1. pp. 98–101.
19. Fedoseeva M. A., Sergeenko S. N. Powder material based on mechanochemically activated alloy D-16 turnings. Metallurgist. 2015. Vol. 59, No. 5. pp. 535–539.
20. Dyuzhechkin M. K., Sergeenko S. N., Popov Yu. V. Features of structure and property formation for hot-deformed materials of the Al – Si and Al – Si – C systems based on mechanochemically activated charges. Metallurgist. 2016. Vol. 59, No. 9. pp. 835–842.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back