Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #9 →  Back

HEAVY NON-FERROUS METALS
ArticleName Usage of sulfuric acid and iron sulfate solutions, copper, and nickel as binders in briquetting of an ore copper-nickel concentrate
DOI 10.17580/tsm.2016.09.04
ArticleAuthor Portov A. B., Ozerov S. S., Tsymbulov L. B., Mashyanov A. K.
ArticleAuthorData

LLC “Institute “Gipronickel”, Saint-Petersburg, Russia:

A. B. Portov, Senior Researcher of Laboratory of Metallurgy
S. S. Ozerov, Junior Researcher of Laboratory of Metallurgy, e-mail: SSOze@nikel.spb.su
L. B. Tsymbulov, Head of Laboratory of Metallurgy

 

JSC “Kola MMC”, Murmansk Oblast, Zapolyarnyy, Russia:
A. K. Mashyanov, Chief Meneger of Modernization of Production

Abstract

The usage of iron sulfates, non-ferrous metals and sulfuric acid as binders in briquetting of Kola MMC’s copper-nickel concentrate is relevant as these are products and intermediates in metallurgical production, so we can expect that their usage may lower the cost value of briquettes. The paper researches the briquettability of Kola MMC’s ore copper-nickel concentrate with sulfate and sulfuric acid binders, determines the optimal conditions for obtaining the briquettes of a required durability, forecasts the usage of such binders in industrial production of briquettes. The briquettability of ore copper-nickel concentrates with different storage lives was researched on a laboratory rolling press. Sulfuric acid and iron sulfate solutions, copper, and nickel were used as binding agents. The influence of ageing of the briquettes (in natural conditions) on their qualitative characteristics was estimated. The basic determinable characteristic of the briquettes was their compressing strength. The most effective binding agents have thus been established: sulfuric acid and trivalent iron sulfate. The optimal moisture of a briquetted charge with sulfuric acid and sulfate binders in the case of a fresh concentrate is 3.0–3.3%. Extension of storage life of the concentrate results in lowering of the optimal moisture. The maximum hardening of the briquettes during the process of ageing is achieved when sulfuric acid and trivalent iron sulfate solutions are used as binders. During the process of ageing the briquettes with a sulfuric acid binder absorb the atmospheric moisture, whilst the briquettes with a sulfate binder lose it. The analysis of side factors suggests that the briquettes have a low impact resistance.

keywords Briquetting, rolling briquette-press, compressive strength, sulfate solutions, binder, sulfate sulfur, sulfuric acid
References

1. Eisele T. C., Kawatra S. K. A Review of binders in iron ore pelletization. Mineral processing and extractive metallurgy review. 2003. Vol. 24, No. 1. pp. 1–90.
2. Sunde M. Organic binder as a substitute for bentonite in ilmenite pelletization : master thesis. Trondheim : Norwegian University of Science and Technology, 2012 (June). 104 p.
3. Haas L. A., Aldinger J. A., Zahl R. K. Effectiveness of organic binders for iron ore pelletization. Report of investigations (United States. Bureau of Mines) No. 9230. Pittsburgh, PA : US Department of the Interior. Bureau of Mines, 1989. 21 p.
4. Kiyk A. A., Markova S. V., Kormina I. V. Vnedrenie polimernykh svyazuyushchikh v proizvodstvo metallurgicheskikh briketov (Introduction of polymeric binders in production of metallurgical briquettes). Vіsnik Natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu “Kharkіvskiy polіtekhnіchniy іnstitut” = Bulletin of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. 2013. No. 57 (1030). pp. 31–37.
5. Ozerov S. S., Portov A. B., Tsemekhman L. Sh., Mashyanov A. K. Vybor optimalnogo svyazuyushchego dlya briketirovaniya sulfidnykh mednonikelevykh kontsentratov (The choice of optimal binder for briquetting of sulfide copper-nickel concentrates). Saint Petersburg : Institute “Gipronickel”, 2015. 58 p. Deposited in VINITI RAS 31.03.2015, No. 68-V2015. 2015.
6. Wen Yu, Ti-chang Sun, Zhen-zhen Liu, Jue Kou, Cheng-yan Xu. Study on the strength of cold-bonded high-phosphorus oolitic hematite-coal composite briquettes. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2014. Vol. 21, No. 5. pp. 423–430.
7. Srivastava U., Kawatra S. K., Eisele T. C. Study of Organic and Inorganic Binders on Strength of Iron Oxide Pellets. Metallurgical and Materials Transactions B. 2013. Vol. 44, No. 4. pp. 1000–1009.
8. Madorskiy S. Termicheskoe razlozhenie organicheskikh polimerov (Thermal decomposition of organic polymers). Moscow : Mir, 1967. 328 p.
9. Vinichuk B. G., Belenko E. V., Shevchenko V. M. Perspektivy razvitiya proizvodstva svyazuyushchikh dobavok dlya zhelezorudnoy otrasli Rossii (Prospects of development of production of binding additives for iron ore branches of Russia). Stal = Steel in Translation. 2005. No. 2. pp. 17, 18.
10. Vaynshteyn R. M. Issledovanie i razrabotka tekhnologii proizvodstva zhelezorudnykh okatyshey s tselyu zameny bentonita organicheskim svyazuyu shchim : avtoreferat dissertatsii ... kandidata tekhnicheskikh nauk (Investigation and development of production technology of iron ore pillers for the purpose of replacement of bentonite with organic binder : thesis of inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering Scieces). Moscow : MISiS, 2004. 124 p.
11. Babanin V. I., Eremin A. Ya., Bezdezhskiy G. N. Razrabotka i vnedrenie novoy tekhnologii briketirovaniya melkofraktsionnykh materialov s zhidkim steklom (Development and implementation of new technology for briquetting of fine fraction material with liquid glass). Metallurg = Metallurgist. 2007. No. 1. pp. 68–71.
12. Borisov V. M., Vegman E. F., Karabasov Yu. S., Valavin V. S., Ryabov V. A., Rybakov V. M. Vliyanie zhidkogo stekla na prochnost zhelezorudnykh briketov pri sushke (Influence of liquid glass on durability of iron ore briquettes during the drying). Byulleten Tsentralnogo nauchno-issledovatelskogo instituta. Chernaya metallurgiya = Bulletin of Central Scientific-Research Institute. Ferrous metallurgy. 1971. No. 23. pp. 17–20.
13. Ozhogin V. V. Osnovy teorii i tekhnologii briketirovaniya izmelchennogo metallurgicheskogo syrya : monografiya (Basis of theory and technology of briquetting of grinded metallurgical raw materials : monograph). Mariupol : Pryazovskyi State Technical University, 2010. 442 p.
14. Ozerov S. S., Portov A. B., Blekhshteyn B. L., Tsemekhman L. Sh., Fomichev V. B. Issledovanie briketiruemosti zaskladirovannogo prosora peschanika Kayerkanskogo ugolnogo razreza. Chast 1 (Research of the briquettability of stored sandstone spillage from Kayerkan surface coal mine. Part 1). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2013. No. 3. pp. 27–30.
15. Karataeva A. V. Issledovanie zakonomernostey i razrabotka tekhnologii okatyvaniya medsoderzhashchikh materialov i tekhnologicheskikh otkhodov metallurgii : avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk (Investigation of regularities and development of technology of roll briquetting of copper-bearing materials and technological wastes of metallurgy : thesis of inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Ekaterinburg : Ural State Mining University, 2012. 21 p.
16. Menkovskiy M. A., Ravich B. M., Okladnikov V. P. Svyazuyushchie veshchestva v protsessakh okuskovyvaniya gornykh porod (Binders in the processes of agglomeration of rocks). Moscow : Nedra, 1977. 183 p.
17. Yohe G. R. Binding materials used in making pellets and briquets. Industrial minerals notes. No. 19. Urbana, Illinois : Illinois state geological survey, 1964. 46 p.
18. Dolganin N. M., Korneev V. I., Sychev M. M., Zozulya P. V. Razrabotka sulfatnykh vyazhushchikh dlya okuskovaniya zhelezookisnykh materialov (Development of sulfate binding agents for agglomeration of ferrioxide materials). V knige : Avtomobilnye dorogi (In the book : Automobile roads). Khabarovsk, 1974. pp. 184–188.
19. Mashyanov A. K. Razrabotka tekhnologii briketirovaniya sulfidnogo vysokomagnezialnogo medno-nikelevogo syrya : dissertatsiya ... kandidata tekhnicheskikh nauk (Development of technology of briquetting of sulfide highmagnesial copper-nickel raw materials : Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Saint Petersburg : Saint Petersburg Mining University, 2011. 159 p.
20. Vasileva T. N. Protsessy elektrokhimicheskogo okisleniya sulfidov v zaskladirovannykh gornopromyshlennykh otkhodakh i vliyanie ikh na okruzhayushchuyu sredu : avtoreferat dissertatsii … kandidata tekhnicheskikh nauk (Processes of electrochemical oxidation of sulfides in stored mining industrial wastes and their influence on environment : thesis of inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Apatity : Kola Science
Center of Russian Academy of Sciences, 1999. 16 p.
21. GOST 14262–78. Kislota sernaya osoboy chistoty. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 14262-78. Super pure sulphuric acid. Specifications). Introduced: 01.01.1979. (in Russian)
22. GOST 4148–78. Reaktivy. Zhelezo (II) sernokisloe 7-vodnoe. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 4148-78. Reagents. Ferrous (II) sulphate 7-aqueous. Specifications). Introduced: 01.07.1979. (in Russian)
23. GOST 9485–74. Reaktivy. Zhelezo (III) serno-kisloe 9-vodnoe. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 9485-74. Reagents. Ferric sulphate 9-aqueous. Specifications). Introduced: 01.07.1975. (in Russian)
24. GOST 4465–74. Reaktivy. Nikel (II) sernokislyy 7-vodnyy. Tekhnicheskie usloviya (State Standard 4465-74. Reagents. Nickel (II) sulphate, 7-aqueous. Specifications). Introduced: 01.01.1975. (in Russian)
25. GOST. 4165–78. Reaktivy. Med (II) sernokislaya 5-vodnaya. Tekh nicheskie usloviya (State Standard 4165-78. Reageuts. Copper II sulphate pentahydrate. Specifications). Introduced: 01.01.1979. (in Russian)

Language of full-text russian
Full content Buy
Back