Journals →  Tsvetnye Metally →  2016 →  #6 →  Back

BENEFICATION
ArticleName Fraction concentration on the basis of size distribution of minerals in the schemes of flotation of massive pyritic ores of non-ferrous metals
DOI 10.17580/tsm.2016.06.02
ArticleAuthor Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Kayumov A. A.
ArticleAuthorData

National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russia:

V. A. Bocharov, Professor, Chair of Dressing and Processing of Minerals and Anthropogenic Raw Materials
V. A. Ignatkina, Professor, Chair of Dressing and Processing of Minerals and Anthropogenic Raw Materials, e-mail: woda@mail.ru
A. A. Kayumov, Post-Graduate Student, Chair of Dressing and Processing of Minerals and Anthropogenic Raw Materials

 

V. N. Dunaeva was the participant in this work.

Abstract

Results of investigation of flotation properties of separated minerals were analyzed together with the small size distribution of metals and minerals in the samples of ingrained and massive pyritic ores and flotation products, obtained in laboratory and industrial conditions. Increasing of a ton of raw grinding improves the ore mineral release. The first stage includes the release of macrocrystalline modifications and easily-sliming corroded and fragile types of ore mineral associations of pyrite, secondary copper sulfides, tennantite and rock minerals. Release of growths in ingrained and massive pyritic ores requires various grinding time. The quantity of growths in fine and coarse grades in flotation tails correlates with their distribution in ore material, which shows the discrepancy of process flowsheets to the physical and chemical properties of ore minerals. The ways of improvement of schemes and modes of grinding and flotation were defined: including the varieties of copper minerals and sphalerite into the scheme of inter-cycle operations of continuous ore flotation; release of pyrite modifications in tail fractions in main and final operations.
This work was carried out with the financial support of the grants of the Russian Scientific Fund (project No. 214170039).

keywords Minerals, flotation, fraction, concentration, distribution, coarseness, release, growths, schemes, technology
References

1. Mitrofanov S. I. Selektivnaya flotatsiya (Selective flotation). Moscow : Nedra, 1967. 583 p.
2. Chanturiya V. A. Perspektivy ustoychivogo razvitiya gornodobyvayushchey industrii Rossii (Prospects of sustainable development of mining industry in Russia). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2007. No. 2. pp. 2–9.
3. Tikhonov O. N. Zakonomernosti effektivnogo raskrytiya mineralov v protsessakh obogashcheniya poleznykh iskopaemykh (Regularities of efficient release of minerals in mineral dressing processes). Moscow, 1984. 208 p.
4. Rzhevskiy V. V., Novik G. Ya. Osnovy fiziki gornykh porod (Basis of physics of rocks). Moscow : Nedra, 1984. 359 p.
5. Revnivtsev V. I. O ratsionalnoy organizatsii protsessa raskrytiya mineralov v sootvetstvii s sovremennymi predstavlenyami fiziki tverdykh tel (About the rational organization of the process of mineral release in composition with modern interpretations of the physics of solid body). Trudy istituta “Mekhanobr” (“Mekhanobr” institute proceedings). Leningrad, 1975. No. 10. pp. 153–168.
6. Klassen V. I., Erenburg V. V. Flotiruemost mineralnykh zeren raznoy krupnosti (Flotability of mineral grains of various coarseness). Doklady Akademii nauk SSSR = Reports of USSR Academy of Sciences. 1951. No. 5. p. 855.
7. Plaksin I. N., Khazhinskaya G. I. Vliyanie granulometricheskoy kharakteristiki na flotiruemost sulfidnykh mineralov (Influence of granulometric characteristic on flotability of sulfide minerals). Izvestiya Akademii nauk SSSR = Izvestiya: Mathematics. 1947. No. 6.
8. Bruckard W. J., Sparrow G. J., Woodcock J. T. A review of effects of grinding environment on the flotation of copper sulphides. International Journal of Mineral Processing. 2011. Vol. 100, No. 1/2. pp. 1–13.
9. Xumeng Chen, Yongjun Peng. The effect of regrind mills on the separation of chalcopyrite from pyrite in cleaner flotation. Minerals Engineering. 2015. Vol. 83. pp. 33–43.
10. Lin H. K., Walsh D. E., Sonderland S. H., Bissue C., Debrah A. Flotability of metallic iron fines from comminution circuits and their effect on flotation of a sulfide ore. Mineral and metallurgical proceedings. 2008. Vol. 25, No. 4. pp. 206–210.
11. Izoitko V. M. Tekhnologicheskaya mineralogiya i otsenka rud (Technological mineralogy and ore assessment). Saint Petersburg : Nauka, 1997. 581 p.
12. Koptyaev A. F., Koryukin B. M. O zakonomernostyakh raskrytiya sulfidov medi, tsinka i zheleza pri obogashchenii medno-tsinkovykh rud kolchedannykh mestorozhdeniy Urala (About the regularities of release of copper, zinc and iron sulfides during the dressing of copper-zinc ores of pyrite deposits of the Urals). Sverdlovsk : Unipromed, 1984. pp. 125–129.
13. Bocharov V. A., Ignatkina V. A. Tekhnologiya obogashcheniya poleznykh iskopaemykh (Mineral dressing technology). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2007. Vol. 1, 2. 470 p., 406 p.
14. Ignatkina V. A., Bocharov V. A. Osobennosti flotatsii raznovidnostey sulfidov medi i sfalerita kolchedannykh rud (Features of flotation of various copper sulfides and sphalerite contained in sulfide ore). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2014. No. 12. pp. 75–79.
15. Bocharov V. A., Ignatkina V. A. K voprosu izucheniya vliyaniya geneticheskikh osobennostey raznovidnostey pirita i ego strukturnykh assotsiatsiy na kontrastnye i tekhnologicheskie svoystva (On the issue of research of influence of genetic characteristics of varieties of pyrite and its structural associations on contrast and technological properties). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2014. No. 8. pp. 20–27.
16. Abramov A. A. Flotatsionnye metody obogashcheniya (Flotation methods of dressing). Moscow : Gornaya kniga, 2011. 671 p.
17. Klassen V. I., Mokrousov V. A. Vvedenie v teoriyu flotatsii (Introduction in flotation theory). Moscow : Gosgortekhizdat, 1975. 636 p.
18. Peng Y., Grano S., Fornasiero D., Ralston J. Control of grinding conditions in the flotation of chalcopyrite and its separation from pyrite. International Journal of Mineral Processing. 2003. Vol. 69, No. 1/4. pp. 87–100.
19. Melik-Gaykozyan V. I., Abramov A. A., Rubinshteyn Yu. V. et al. Metody issledovaniya flotatsionnogo protsessa (Methods of investigation of flotation process). Moscow : Nedra, 1990. 375 p.
20. Chanturiya V. A. Sostoyanie i perspektivy razvitiya obogashcheniya v Rossii (State and prospects of development of benefication industry in Russia). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2002. No. 2. pp. 13–21.
21. Samygin V. D. et al. Osnovy obogashcheniya rud (Basis of ore dressing). Moscow : Alteks, 2003. 308 p.
22. Deryagin B. V., Churaev N. V., Muller V. M. Poverkhnostnye sily (Surface forces). Moscow : Nauka, 1985. 280 p.
23. Abramov A. A. Rol form sorbtsii sobiratelya v elementarnom akte flotatsii (Role of the types of collector sorption in elementary flotation act). Fizikotekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2005. No. 1. pp. 96–108.
24. Mitrofanov S. I., Barskiy L. A., Samychin V. D. Issledovanie rud na obogatimost (Investigation of ore dressibility). Moscow : Nedra, 1981. 287 p.
25. Ignatkina V. A., Bocharov V. A., Dyachkov F. G. Issledovanie sobiratelnykh svoystv diizobutilovogo ditiofosfata pri flotatsii sulfidnykh mineralov iz kolchedannykh rud (Collecting properties of diisobutyl dithiophosphinate in sulfide minerals flotation from sulfide ore). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2013. No. 5. pp. 138–146.
26. Abramov A. A. Flotatsiya : sobranie sochineniy (Flotation. Collection of proceedings). Moscow : Gornaya kniga, 2012. Vol. 7. 656 p.
27. Bogdanov O. S., Maksimov I. I., Podnek A. K. et al. Teoriya i tekhnologiya flotatsii rud (Theory and technology of ore flotation). Under the general editorship of O. S. Bogdanov. Moscow : Nedra, 1980. 431 p.
28. Mozgova N. N., Tsepin A. N. Bleklye rudy (osobennosti khimicheskogo sostava i svoystv mineralov) (White ores (peculiarities of chemical composition and properties of minerals)). Moscow : Nauka, 1983.
29. Ignatkina V. A., Bocharov V. A., Kayumov A. A. Nauchnye osnovy vybora i opyt ispolzovaniya sulfgidrilnykh sobirateley v tekhnologicheskikh skhemakh selektivnoy flotatsii sulfidov upornykh rud (Scientific basis of the choice and experience of use of sulfhydryl collectors in process flowsheets of selective flotation of sulfides of refractory ores). Tsvetnaya metallurgiya = Non-ferrous metallurgy. 2015. No. 5. pp. 9–15.
30. Ignatkina V. А., Bocharov V. А., Milovich F. O., Ivanova P. G., Khachatryan L. S. Selektivnoe povyshenie flotoaktivnosti sulfidov tsvetnykh metallov s ispolzovaniem sochetaniy sulfgidrilnykh sobirateley (Base metals sulfides flotation response increase with application of sulfhydric collectors combinations). Obogashchenie rud = Mineral Processing. 2015. No. 3. pp. 18–24. DOI: http://dx.doi.org/10.17580/or.2015.03.03
31. B. M. Petrus, T. Hirajima, K. Sasaki, H. T. Okamoto. Issledovanie adsorbtsii dietilditiofosfata na poverkhnosti khalkopirita i tennantita pri razlichnykh znacheniyakh pH (Study of diethyl dithiophosphate adsorption on chalcopyrite and tennantite at varied phs). Fiziko-tekhnicheskie problemy razrabotki poleznykh iskopaemykh = Journal of Mining Science. 2011. No. 5. pp. 137–145.
32. Bocharov V. A., Chanturiya E. L. Izuchenie prirody i tekhnologicheskikh svoystv zolota i sulfidnykh rud (Investigation of nature and technological properties of gold and sulfide ores). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 2001. No. 6. pp. 61–65.
33. Bocharov V. A., Ignatkina V. A., Chanturiya E. L. et al. Kompleksnaya pererabotka piritsoderzhashchikh khvostov flotatsii kolchedannykh mednotsinkovykh rud (Complex processing of pyrite-containing flotation tailings of pyritic copper-zinc ores). Gornyi Zhurnal = Mining Journal. 2013. No. 12. pp. 68–71.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back