Journals →  Tsvetnye Metally →  2015 →  #7 →  Back

HEAVY NON-FERROUS METALS
ArticleName Recycling of zinc-containing copper-smelting production dusts with obtaining of zinc pigments
DOI 10.17580/tsm.2015.07.05
ArticleAuthor Kamalov K. O., Laptev V. M., Akhmarov F. I.
ArticleAuthorData

Vyatka State University, Kirov, Russia:

K. O. Kamalov, Senior Lecturer of Biotechnology Chair, e-mail: kamalovko@mail.ru

F. I. Akhmarov, Assistant Professor of Biotechnology Chair

 

State Duma, Moscow, Russia:
V. M. Laptev, State Duma Deputy Assistant

Abstract

There was investigated the composition of zinc-containing dusts of hightemperature copper-smelting production stages: zinc reverberatory smelting dust-sublimates and converter dust-sublimates (dusty material, which partial size does not exceed several microns). Mass ratio of Zn, Cu, Fe and Pb in zinc reverberatory smelting dust-sublimates is approximately equal. Sulphate, oxide and ferrite formers of Zn make 70.0, 19.8 and 10.1%, respectively, at a total element content of 11.5%, when converted into metal. The average diameter of particles is 1.17 microns. The basic elements in converter dust-sublimates are Zn and Pb in sulfate and oxide form. Moreover, these sublimates contain small amounts of Cu (mainly in oxide form) and Cd (mainly in sulfate and oxide form). Average diameter of converter dust-sublimate particles is 0.2 micron. The process of sulfuric acid leaching of zinc reverberatory smelting dustsublimates was investigated, and its optimal parameters were defined. Maximum extraction of Zn from zinc reverberatory smelting dust-sublimates is reached by leaching with hyperstoichiometric amount of sulfuric acid with the temperature of 20 оC during 40–60 min. The possibility of complex recycling of zinc reverberatory smelting dust-sublimates and converter dustsublimates was defined for the purpose of reduction of As concentration in process liquor. Depending on concentration of sulfuric acid, used for leaching of zinc reverberatory smelting dust-sublimates, Zn concentration in product solution is 92–110 g/l. There was developed the scheme of dust-sublimate recycling with obtaining of zinc white by two-stage leaching, zinc sulfate purification from impurities, sedimentation of basic zinc carbonate and its calcination.

keywords Dust-sublimates, copper-smelting production, reverberatory smelting, leaching, zinc sulfate, precipitation, zinc white
References

1. Kazanbaev L. A., Kozlov P. A., Kubasov V. L. Gidrometallurgiya tsinka. Protsessy vyshchelachivaniya (Zinc hydrometallurgy. Leaching process). Moscow : “Ore and Metals” Publishing House, 2007. 120 p.
2. Sergeeva Yu. F., Mamyachenkov S. V., Sergeev V. A., Gallyamova N. R. Sovremennye sposoby pererabotki pyley medeplavilnykh predpriyatiy (Modern methods of copper-smelting production dust recycling). Butlerovskie soobshcheniya = Butlerov Bulletin. 2012. Vol. 30, No. 5. pp. 1–19.
3. Areshina N. S., Malts I. E., Krasikov A. G., Neradovskiy Yu. N. Pererabotka tonkikh pyley otrazhatelnoy plavki mednogo kontsentrata Otkrytogo Aktsionernogo Obshchestva “Kolskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya” (Recycling of fine dusts of reverberatory smelting of copper concentrate (JSC “Kola MMC”)). Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya metallurgiya = Russian Journal of Non-ferrous Metals. 2007. No. 2. pp. 8–15.
4. Khrennikov A. A. Pererabotka pyley medeplavilnogo proizvodstva s vydeleniem tsinka i germaniya v otdelnye produkty : avtoreferat dissertatsii ... kandidata tekhnicheskikh nauk (Recycling of copper-smelting production dusts with isolation of zinc and germanium in separate products : thesis of inauguration of Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences). Ekaterinburg : Ural State Technical University — Ural Polytechnic Institute, 2007.
5. Ermakov V. I. Kompleksnaya pererabotka tonkikh pyley uralskikh medeplavilnykh predpriyatiy (Complex recycling of fine dusts of Ural copper-smelting enterprises). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1979. No. 12. pp. 26–30.
6. Ivanov B. Ya., Yaroslavtsev A. S., Vanyushkina G. N. Gidrometallurgicheskaya pererabotka tonkikh konvertornykh pyley medeplavilnogo proizvodstva (Hydrometallurgical recycling of fine converter copper-smelting production dusts). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1982. No. 5. pp. 16–21.
7. Presnetsov V. D., Ponomarev V. D., Panfilov P. F., Shumakov V. V. Pererabotka pyley otrazhatelnykh pechey Karsakpayskogo medeplavilnogo zavoda (Recycling of reverberatory furnaces' dusts of Karsakpay copper-smelting plant). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1964. No. 10. pp. 26–29.
8. Gertseva M. I., Vesser A. D. Osnovnye fiziko-khimicheskie svoystva pyley medeplavilnykh zavodov (Basic physical-chemical properties of coppersmelting plant dusts). Kompleksnoe pyleulavlivanie i ochistka gazov na predpriyatiyakh tsvetnoy metallurgii (Complex dust collection and gas purification at non-ferrous metallurgy enterprises). Moscow : Metallurgiya, 1985. pp. 52–61.
9. Saprygin A. F., Sukhanova K. S., Ushakov N. N. O vozmozhnosti pererabotki tsinksoderzhashchikh vozgonov medeplavilnogo proizvodstva (About the possibility of recycling of zinc-containing copper-smelting production sublimates). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1981. No. 7. pp. 78–84.
10. Antipov N. I., Maslov V. I., Litvinov V. P. Kombinirovannaya skhema pererabotki tonkikh konvertornykh pyley medeplavilnogo proizvodstva (Combined scheme of recycling of fine converter copper-smelting production dusts). Tsvetnye Metally = Non-ferrous metals. 1983. No. 12. pp. 18–21.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back