Journals →  Tsvetnye Metally →  2013 →  #7 →  Back

ALUMINIUM, ALUMINA, CARBON MATERIALS
ArticleName Choice of the concentration scheme of red muds, according to the research results of monomineral fractions
ArticleAuthor Gazaleeva G. I., Mushketov A. A., Sopina N. A., Vlasov I. A., Uporov S. A.
ArticleAuthorData

“Uralmekhanobr” JSC, Ekaterinburg, Russia:
G. I. Gazaleeva, Deputy Chief Executive Officer on Science
A. A. Mushketov, Senior Researcher of Concentration Department
N. A. Sopina, Chief Dresser of Concentration Department
I. A. Vlasov, Researcher of Chemical and Analytical Laboratory, e-mail: www//umbr@umbr.ru

 

Institute of Metallurgy of Ural Department of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia:

S. A. Uporov, Leading Engineer of Laboratory of Statics and Kinetics of Metallurgical Processes

Abstract

The present work represents research results of properties of monomineral fractions, extracted from red muds. Main fractions of a red mud are hematite, chamosite and calcite. These fractions were obtained by methods of beneficiation. Material composition and physical properties (signs) of monomineral fractions were defined such as specific magnetic susceptibility and a true density and also the contrast coefficient between separate fractions on each of physical signs was calculated. Maximum values of contrast coefficients 3.75 and 2.3 on a specific magnetic susceptibility respectively were received between hematite, calcite and chamosite. As first steps within a process flow sheet it enabled to predict a main and a cleaning high-gradient magnetic separation with the induction of the magnetic field 1.4-1.5 T, the values of which were obtained by studying dependence of a specific
magnetic moment of monomineral fractions of a given field induction. Further steps of the flow sheet (gravity) were predicted on basis of a following analysis of contrast coefficients of fractions and were checked with an use of a concentrating table and a Knelson separator. By results of research there was issued an optimum process flow sheet of the red mud with a receipt of iron concentrate with Fe content — 50%.

keywords Red mud, monomineral fractions, contrast coefficient, an induction of the magnetic field of a separator, concentrating table, process flow sheet of a red mud
References

1. Smirnov D. I., Molchanova T. V., Vodolazov L. I., Peganov V. I. Tsvetnye Metally — Non-ferrous metals. 2002. No. 8. pp. 64–69.
2. Sabirzyanov N. A., Yatsenko S. P. Gidrokhimicheskie sposoby kompleksnoy pererabotki boksita (Hydrochemical methods of complex processing of bauxite). Ekaterinburg : Ural Department of Russian Academy of Sciences, 2006. 386 p.
3. Yatsenko S. P., Pyagay I. N., Pasechnik L. A., Surikov V. T., Anashkin V. S., Klimentenok G. N. Kompleksnaya pererabotka i obezvrezhivanie otkhoda glinozemnogo proizvodstva – krasnykh shlamov (Complex processing and neutralization of wastes of aluminous production — red muds). Tretiy mezhdunarodnyy kongress “Tsvetnye metally – 2011”, Krasnoyarsk (Third International congress “Non-ferrous metals – 2011”, Krasnoyarsk). 2011. pp. 123–126.

4. Bragin Yu. N., Dobrovolskaya T. I., Borisov V. V., Dyagtyarenko A. V. Novaya tekhnologiya polucheniya tovarnykh produktov iz krasnykh shlamov (New technology for obtaining of marketable products from red muds). Sostoyanie problemy i napravleniya ispolzovaniya v narodnom khozyaystve krasnogo shlama (Status of problem and direction of usage of red mud in national economy). Sbornik nauchnykh dokladov, Nikolaev (Collection of scientific papers, Nikolaev). 1998. pp. 23–30.
5. Kotova O. B. Adsorbofizicheskie metody obogashcheniya tonkodispersnogo mineralnogo syrya (Adsorbing and physical methods of concentration of finely dispersed mineral raw materials). Saint Petersburg : Nauka, 2000. 80 p.
6. Kozin V. Z. Gornyу Zhurnal – Mining Journal. 2001. No. 4/5. pp. 167–190.
7. Gazaleeva G. I., Orlov S. L., Savin A. G., Zakirnichnyy V. N. Ekologiya i promyshlennost Rossii – Ecology and industry of Russia. 2013. No. 1. pp. 13–16.
8. Gazaleeva G. I., Orlov S. L., Sopina N. A., Mushketov A. A., Anashkin V. S., Vishnyakov S. E., Klimentenok G. N., Petrov S. I., Kotova O. B. Vliyanie veshchestvennogo sostava krasnykh shlamov na tekhnologicheskie pokazateli ikh obogashcheniya (Influence of substantial composition of red muds on technological indexes of their concentration). Chetvertyy mezhdunarodnyy kongress “Tsvetnye metally — 2012”, Krasnoyarsk (Forth international congress “Non-ferrous metals – 2012”, Krasnoyarsk). 2012. pp. 128–130.
9. Gazaleeva G. I., Orlov S. L., Mushketov A. A. (I-st), Sopina N. A., Bratygin E. V., Dmitrieva E. G., Anashkin V. S., Klimentenok G. N. Razrabotka tekhnologii obogashcheniya krasnykh shlamov Uralskogo alyuminievogo zavoda (Development of technology of concentration of red muds of Ural Aluminium Plant). Trudy Mezhdunarodnoy konferentsii “Nauchnye osnovy i praktika pererabotki rud i tekhnogennogo syrya”, Ekaterinburg (Proceedings of International conference “Scientific basis and practice of processing of ores and anthropogenic raw materials”, Ekaterinburg). 2012. pp. 25–27.
10. Gazaleeva G. I., Shcherbakova Z. Kh., Chervyakov S. A., Ivanova S. P. Sovremennye metody sverkhtonkogo izmelcheniya i selektivnogo vozdeystviya na chastitsy rud i tekhnogennykh materialov (Modern methods of ultra-fine grinding and selective influence on the particles of ores and anthropogenic meterials). Mezhdunarodnaya konferentsiya “Plaksinskie chteniya 2012”, Petrozavodsk (International conference “Plaksin's readings 2012”, Petrozavodsk). 2012. pp. 158–159.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back