Journals →  Tsvetnye Metally →  2013 →  #3 →  Back

AUTOMATION
ArticleName Detection of elaborate design defects on the basis of the complexation of information of multivariate non-destructive check
ArticleAuthor Bekarevich A. A.
ArticleAuthorData

National University of Science and Technology “MISiS”, Moscow, Russia

A. A. Bekarevich, Assistant Professor, Head of a Chair “Computer information and management automatic systems”, e-mail: bek@misis.ru

Abstract

Methods of non-destructive check and technical diagnostics are the important part of modern development of metallurgical production's equipment and technology. In particular, this development includes the manufacturing of structurally complex products by the precision casting method (on the example of the casting of turbine blades of gas turbine engines and the provision of exploitation safety of complex technical systems). In addition, it is possible to apply the considered principles and information complexation methods of multivariate non-destructive check. This application sets a purpose of increasing of defects detection reliability in the final products of metallurgical production (on the example of complex spatial structures — the turbine blades, manufactured by the precision casting). According to this, it is possible to improve the defects detection reliability in complex spatial multilayer structures, on the example of the structures, made from the polymeric composite materials. The detection of defects in the early stages of aggregates manufacturing becomes more actual, taking into account the high requirements to exploitation safety and larger cost and labour intensiveness of turbine blades manufacturing, as well as the larger cost of the aggregates, which exploit the turbine blades. Therefore, it is reasonable to create and introduce the inexpensive equipment and methods of reliable and high-performance defects detection with a large application area for the control implementation on the maximally possible number of stages of the products manufacturing technology. This article presents the complexing methodology, based on the method of inverse probabilities for the complex of simultaneously observed physical areas. This method is practically realized in the form of algorithms, embodied into the software part of the software-hardware complex of the thermal control of turbine blades.

keywords Method, multivariate non-destructive check, complexation, information, turbine blades, polymeric composite material, precision casting, defects, continuousness
References

1. Makhutov N. A. Analiz i upravlenie bezopasnostyu tekhni cheskikh obektov na osnove kontseptsii riskov (Analysis and management of safety of engineering objects on the basis of risks concept). Moscow : Scientific and industrial union “RISKOM”, 2011. pp. 2–5.
2. Makhutov N. A., Gadenin M. Tekhnadzor — Executive supervision. 2011. No. 5. pp. 46–48.
3. Budadin O. N., Potapov A. I., Kolganov V. I. et al. Teplovoy nerazrushayushchiy kontrol izdeliy (Heat non-destructive check of the products). Moscow : Nauka, 2001. 476 p.
4. Capineri L., Falorni P., Ivashov S. et al. Combined Holographic Subsurface Radar and Infrared Thermography for Diagnosis of the Conditions of Historical Structures and Artworks. Geophysical Research Abstracts. 2009. Vol. 11.
5. Varakin P. E., Varakin A. L. Sposob avtomaticheskogo opredeleniya tekushchego sostoyaniya pri mnogoparametricheskom sravnenii (Method of automatic definition of the current status, in the multivariate comparison process). Patent RF, No. 2255368. Published : June 27, 2005.
6. Gorshkov Yu. M., Koptev V. I., Savich A. I., Kriventsov S. V. Seysmoakusticheskiy sposob kontrolya kachestva ukladki neodnorodnykh gruntov v nasyp (Seismic acoustic method of the quality control of deposing of heterogeneous soils into the bank). Patent RF, No. 2038595. Published : June 27, 1995.
7. Almazova N. M. Sposob postroeniya mnogoparametricheskikh tsifrovykh modeley stroitelnykh obektov, analiza i modelirovaniya ikh sostoyaniya (varianty) (Method of construction of multivariate numerical models of construction objects, analysis and modeling of their status (variants)). Patent RF, No. 2177144. Published : April 28, 2001.

8. Lazarev V. L. Sposob kontrolya i upravleniya sostoyaniem neopredelennosti sistemy (Method of control and management of the status of the system interdeterminacy). Patent RF, No. 2334262. Published : September 29, 2008. Bulletin No. 26.
9. Astakhov S. A., Reznikov A. E., Yanakov A. T., Kozhevatov I. E., Rudchenko E. A. Sposob nerazrushayushchego kontrolya (Method of non-destructive control). Patent RF, No. 2394227. Published: July 10, 2010. Bulletin No. 19.
10. Omelchenko V. V., Kuzmin D. V. Sposob operativnogo dinamicheskogo analiza nechetkogo sostoyaniya mnogoparametricheskogo obekta ili protsessa (Method of operative dynamic analysis of indistinct status of multivariate object or process). Patent RF, No. 2156496. Published : September 20, 2000.
11. Kuklin A. A., Bogatyrev L. L., Myzin A. L., Kalina A. V. Sposob otsenki sostoyaniya mnogoparametricheskogo obekta (varianty), sredstvo vychislitelnoy tekhniki i nositel dannykh dlya osushchestvleniya sposoba (Estimation method of status of multi variate object (variants), computer aids and data medium for the method realization). Patent RF, No. 2271560. Published : March 10, 2006.
12. Shchedrinov A. V., Karasev V. G. Sposob adaptivnoy avtomaticheskoy samonastroyki mnogoparametricheskikh sistem avtomaticheskogo upravleniya na optimalnye usloviya (Method of adaptive automatic self-adlustement of multi variate automatic control systems on optimum conditions). Patent RF, No. 2254602. Published : June 20, 2005.
13. Yella S., Dougherty M. S., Gupta N. K. Artificial intelligence techniques for the automatic interpretation of data from nondestructive testing. Insight. 2006. No. 1, Vol. 48. pp. 10–19.
14. Budadin O. N., Vavilov V. P., Abramova E. V. Diagnostika bezopasnosti. Teplovoy kontrol (Safety diagnostics. Heat control). Under the general editorship of V. V. Klyuev. Moscow : “Spektr” Publishing House, 2011. 171 p.
15. Kuznetsov O. L., Nikitin A. A. Geoinformatika (Geoinformatics). Moscow : Nedra, 1992. 302 p.
16. Fomin Ya. A., Tarlovskiy G. R. Statisticheskaya teoriya raspoznavaniya obrazov (Statistical theory of pattern recognition). Moscow : Radio i svyaz, 1986. 264 p.
17. Sosulin Yu. G. Teoreticheskie osnovy radiolokatsii i radionavigatsii (Theory of radiolocation and radio navigation). Moscow : Radio i svyaz, 1992. 304 p.
18. Vasilev V. V., Barynin V. A., Razin A. F., Petrokovskiy S. A., Khalimanovich V. I. Kompozity i nanostruktury – Composites and nanostructures. 2009. No. 3. pp. 38–49.
19. Budadin O. N., Kutyurin Yu. G., Filipenko A. A. Kompleksnyy mnogoparametrovyy nerazrushayushchiy kontrol kachestva sploshnosti setchatykh konstruktsiy iz polimernykh kompozitsionnykh materialov (Complex multivariate nondestructive quality control of the continuousness of reticulate constructions, made of polymeric composite materials). Sbornik dokladov 19 Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii po nerazrushayushchemu kontrolyu i tekhnicheskoy diagnostiki. Samara, 6–8 sentyabrya 2011 (Collection of reports of the 19-th All-Russian scientific and engineering conference on the nondestructive control and engineering diagnostics. Samara, September 6–8, 2011). Samara, 2011.
20. Bekarevich A. A., Budadin O. N., Chumakov A. G. Programmno-apparatnyy kompleks teplovogo kontrolya turbinnykh lopatok (Software and hardware complex of the heat control of turbine blades). Tezisy doklada XX Yubileynoy mezhdunarodnoy konferentsii “Sovremennye metody i sredstva nerazrushayushchego kontrolya i tekhnicheskoy diagnostiki”. 1–5 oktyabrya 2012, gorod Gurzuf (Thesis of a report of the XX Anniversary international conference “Modern methods and means of non-destructive check and technical diagnostics”. Gurzuf, October 1–5, 2012). Kiev, 2012. pp. 201–204.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back